Hacettepe University Institutional Repository is a growing collection of Hacettepe University’s research that includes peer-reviewed articles, technical reports, working papers, theses and more.

Select a community to browse its collections.

Ankara Devlet Konservatuvarı [2288]
Diş Hekimliği Fakültesi [118]
Eczacılık Fakültesi [149]
Edebiyat Fakültesi [1389]
Eğitim Fakültesi [618]
Enstitüler [214]
Fen Fakültesi [634]
Güzel Sanatlar Fakültesi [389]
Hemşirelik Fakültesi [141]
Hukuk Fakültesi [55]
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi [718]
İletişim Fakültesi [58]
Meslek Yüksekokulları [0]
Mühendislik Fakültesi [886]
Sağlık Bilimleri Fakültesi [586]
Spor Bilimleri Fakültesi [35]
Tıp Fakültesi [737]
Uygulama ve Araştırma Merkezleri [15]
Yüksekokullar [0]
 • Motivasyonel Görüşmenin Hipertansif Bireylerin Özyeterlilik Algısına ve İlaç Tedavisi Uyumuna Etkisi 

  Özpulat, Funda (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  This study is an experimental study aiming assessment of effect of motivational conversation on self-sufficiency and drug treatment compliance of hypertensive individuals. The population of study consisted of hypertensive ...
 • Söz ve Müzik Uyumu 

  Kaplan, Ayten (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
 • 2.Yıl Klasik Bale Eğitimi 

  Aksan, Müride (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
  2. yıl eğitiminde genel amaç; epaulement pozların hareket sırasında, hare­ketlerle birlikte kullanılışı, adalelerin kuvveti ve kontrolünün arttırılması­dır. Adalelerin gücü ve kontrolünün geliştirilmesi amacıyla; üst üste ...
 • 1.Yıl Klasik Bale Eğitimi 

  Aksan, Müride (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
  Ankara Devlet Konservatuvarı, kuruluş yılı olan 1936 yılından bu yana dek müzik ve sahne sanatları alanında öncülük görevi yaparak yetiştirdiği pek çok sanatçı ile ülkemizde sahne müzik sanatları alanında güçlü kurumların ...
 • Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 

  Acar, Jale (Hacettepe Üniversitesi, 2006)
  İki cilt halinde hazırlanması öngörülen Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi kitabının 1. cildi olan Meyve ve Sebze Suları Üretimi başlıklı kitap Hacettepe Üniversitesi tarafından Ocak 2005 tarihinde yayımlanmıştır. 2. Cildi ...
 • Laboratuvar Çalışma Güvenliği El Kitabı 

  Dalkara, Sevim; Saraç, Selma (Hacettepe Üniversitesi, 2017)
  30.06.2012 tarihinden itibaren uygulamaya ilişkin çok sayıda yönetmelik ve tebliğ yayımlanmıştır. Bunlardan biri olan "Çalışanların İSG Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" gereğince, "az tehlikeli işyerleri" ...
 • Sustainable Housing Design Considerations For Turkey 

  Yılmaz, Meltem (Hacettepe Üniversitesi, 2008)
  Turkey is a vast country with varied climate, ranging from very hot to the Mediterranean to very cold; it is also a populace nation with close to 70 million inhabitants, the majority of which is young and will require new ...
 • Örgüt ve İnsan 

  Ergeneli, Azize (Hacettepe Üniversitesi, 2006)
  Bu kitabı hazırlamaya başladığım ilk yıllarda özellikle yüksek lisansta ve doktorada verdiğim Örgütsel Davranış dersi için bir materyal oluşturma amacı vardı. Ancak, zaman içinde öğrencilerin öğrendikleri şeyleri hep "bugün" ...

View more