Hacettepe University Institutional Repository is a growing collection of Hacettepe University’s research that includes peer-reviewed articles, technical reports, working papers, theses and more.

Select a community to browse its collections.

Ankara Devlet Konservatuvarı [2288]
Diş Hekimliği Fakültesi [118]
Eczacılık Fakültesi [141]
Edebiyat Fakültesi [946]
Eğitim Fakültesi [614]
Enstitüler [210]
Fen Fakültesi [551]
Güzel Sanatlar Fakültesi [384]
Hemşirelik Fakültesi [141]
Hukuk Fakültesi [55]
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi [711]
İletişim Fakültesi [58]
Meslek Yüksekokulları [0]
Mühendislik Fakültesi [739]
Sağlık Bilimleri Fakültesi [583]
Spor Bilimleri Fakültesi [35]
Tıp Fakültesi [729]
Uygulama ve Araştırma Merkezleri [15]
Yüksekokullar [0]
 • Motivasyonel Görüşmenin Hipertansif Bireylerin Özyeterlilik Algısına ve İlaç Tedavisi Uyumuna Etkisi 

  Özpulat, Funda (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  This study is an experimental study aiming assessment of effect of motivational conversation on self-sufficiency and drug treatment compliance of hypertensive individuals. The population of study consisted of hypertensive ...
 • Yüzümün Görüntüsünü Seviyorum 

  Sakin, Çağlar; Demircan, Serdar (Hacettepe Üniversitesi, 2014)
 • Periodontoloji 

  Çağlayan, Gürhan; Aşan, Esin; Külekçi, Güven; vd., ... (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
  20. yüzyılda temel ve uygulamalı tıp dallarında büyük gelişmeler meydana gelmiştir. Tababette meydana gelen gelişmeler periodontal hastalıkların sebepleri ve tedavilerin­de son derece hızlı gelişmeler sağlamıştır. Ülkemizde ...
 • Dişlerle Zamanda Yolculuk 

  Özbek, Metin (Hacettepe Üniversitesi, 2007)
  Dişlerimiz, henüz yürümeye ve konuşmaya başlamadan bebekliğimizde ilk tanıştığımız organımızdır. Önce süt, ardından sürekli diş olarak ömür boyu bize hizmet eden dişlerimize sindirim sistemimizde besinlerin ağızda ilk hazma ...
 • Diş Hekimliği Tarihi 

  Alparslan, Gönül (Hacettepe Üniversitesi, 2004)
  Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinin kuruluş yıllarında, Dişhekimliği Tarihi dersini vermeyi üstlenen Sayın Prof.Dr. Yüksel Noras'ın 1973 yılında yazmış olduğu Dişhekimliği Tarihi Kitabı o tarihlerde bu konuda ...
 • Dudak ve Damak Yarıklı Bir Arkadaşım Var 

  Sakin, Çağlar; Demircan, Serdar (Hacettepe Üniversitesi, 2014)
  Bu projeye inandığı ve destek verdiği için, kendisiyle tanışmaktan büyük gurur ve onur duyduğum Prof. Dr. Figen Özgür'e, Bu projenin gerçekleşmesinde büyük katkısı ve emeği olan Doç. Dr. Maviş Kayıkçı'ya, Proje ile ilgili ...
 • A Comparative Study of Perceptions of Armenians In Turkey and Armenıa Regarding 1915 Medz Yeghern 

  Yayloyan, Diana (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-09-30)
  YAYLOYAN, Diana, The Comparative Study Of Perceptions of Armenians in Turkey And Armenia Regarding 1915 Medz Yeghern. Master’s Thesis, Ankara, 2015. This study deals with the perception of 1915 Medz Yeghern among Armenians ...
 • Belirtisiz Mantıktan Yararlanılarak Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulaması Başarılarının Değerlendirilmesi 

  Öcal, Ayşe (Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  EVALUATION OF TEACHING PRACTICE PERFORMANCE OF STUDENTS OF SECONDARY MATHEMATICS EDUCATION BY USING FUZZY LOGIC Ayşe ÖCAL ABSTRACT With the developments in science and technology the areas in which the “Fuzzy ...

View more