Hacettepe University Institutional Repository is a growing collection of Hacettepe University’s research that includes peer-reviewed articles, technical reports, working papers, theses and more.

Select a community to browse its collections.

Ankara Devlet Konservatuvarı [2288]
Diş Hekimliği Fakültesi [118]
Eczacılık Fakültesi [147]
Edebiyat Fakültesi [958]
Eğitim Fakültesi [618]
Enstitüler [214]
Fen Fakültesi [630]
Güzel Sanatlar Fakültesi [385]
Hemşirelik Fakültesi [141]
Hukuk Fakültesi [55]
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi [713]
İletişim Fakültesi [58]
Meslek Yüksekokulları [0]
Mühendislik Fakültesi [879]
Sağlık Bilimleri Fakültesi [585]
Spor Bilimleri Fakültesi [35]
Tıp Fakültesi [737]
Uygulama ve Araştırma Merkezleri [15]
Yüksekokullar [0]
 • Motivasyonel Görüşmenin Hipertansif Bireylerin Özyeterlilik Algısına ve İlaç Tedavisi Uyumuna Etkisi 

  Özpulat, Funda (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  This study is an experimental study aiming assessment of effect of motivational conversation on self-sufficiency and drug treatment compliance of hypertensive individuals. The population of study consisted of hypertensive ...
 • Organik Kimya Nomenklatürü 

  Bilgin, Altan; Tozkoparan, Birsen (Hacettepe Üniversitesi, 2008)
  Bilimsel yaşamımız ve eğitimimizin en önemli sorunlardan birisi Türkçe kitap eksikliğidir. Nomenklatür konusundaki bu eksikliği gidermek amacı ile 1995 yılında "Organik Kimya Nomenklatürü" isimli kitabımızı yayınlamıştık. ...
 • Olasılık ve Matematiksel İstatistik 

  İnal, Ceyhan; Günay, Süleyman (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
  Olasılık ve Matematiksel İstatistik" adlı bu kitabın özellikle Üniversitelerimizin İstatistik Bölümlerinin öğrencilerinden büyük ilgi göreceği ve temel kitap olarak değerlendirileceği beklentisi içindeyiz. Kitapta yer alan ...
 • Maple Yaklaşımıyla Matematik Uygulamaları 

  Dost, Şenol (Hacettepe Üniversitesi, 2009)
  Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte matematik ve fen bilimleri alanlarının eğitiminde yeni ırv.-il^r. :eknoloji ile eğitimin birlikte kullanıldığı, Türkiye için yeni sayılabilecek, "Bilgisayar lesj^ıû Öğretim" kavramını ...
 • Mapple 13 ile Matematiksel Hesaplama 

  Gürçay, Haşmet (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
  Kitabın üniversitemizin yayını olarak basılmasında desteklerini esirgemeyen rektörümüz Sayın Prof.Dr. Uğur Erdener'e ve Üniversitemiz Yayın Komisyonu Üyelerine, Basım Yayın ve Tanıtım Koordinatörü Uğur Korkmaza ve Belgin ...
 • Françaıs 2 

  Arusoğlu, Sezai (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
  Le premier livre a vu le jour en mai 2005. Et maintenant la suite... Ce deuxi ème travail est révisé et plus enrichi. Au début, la première partie intitulée 'un petit rappel" servira à se souvenir de ce qu'il y avait dans ...
 • Exkursionin (Inter) Kulturelle Themen 

  Ünver, Şerife (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
  Irr. Zuge der Globalisierung, die von rasanten Veränderungen und Entwick-.-"¿en in allen Bereichen des gesell- schaftlichen Lebens geprägt ist, wird das Wort interkulturell heutzutage nicht nur in Fachkreisen, sondern ...
 • Ergenlik Döneminde Ebeveynlik ve Ergenin Psikososyal Uyumu 

  Sayıl, Melike (Hacettepe Üniversitesi, 2012)
  u kitap, çocukluktan ergenliğe ve ergenlikten yetişkinliğe geçiş dönemlerinde, ergenlerin aile, akran ve okul bağlamlarını, olumlu ve olumsuz sosyal davranışlarını ve uyumlarını çoklu değerlendirmelerle ölçen Türkiye'de ...

View more