Hacettepe University Institutional Repository is a growing collection of Hacettepe University’s research that includes peer-reviewed articles, technical reports, working papers, theses and more.

Select a community to browse its collections.

Ankara Devlet Konservatuvarı [2288]
Diş Hekimliği Fakültesi [118]
Eczacılık Fakültesi [146]
Edebiyat Fakültesi [952]
Eğitim Fakültesi [617]
Enstitüler [214]
Fen Fakültesi [624]
Güzel Sanatlar Fakültesi [385]
Hemşirelik Fakültesi [141]
Hukuk Fakültesi [55]
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi [712]
İletişim Fakültesi [58]
Meslek Yüksekokulları [0]
Mühendislik Fakültesi [879]
Sağlık Bilimleri Fakültesi [585]
Spor Bilimleri Fakültesi [35]
Tıp Fakültesi [736]
Uygulama ve Araştırma Merkezleri [15]
Yüksekokullar [0]
 • Motivasyonel Görüşmenin Hipertansif Bireylerin Özyeterlilik Algısına ve İlaç Tedavisi Uyumuna Etkisi 

  Özpulat, Funda (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  This study is an experimental study aiming assessment of effect of motivational conversation on self-sufficiency and drug treatment compliance of hypertensive individuals. The population of study consisted of hypertensive ...
 • İstatiksel Yöntemlere Giriş 

  Demirhan, Haydar; Hamurkaroğlu, Canan (Hacettepe Üniversitesi, 2008)
  Uzun yıllardan beri Hacettepe Üniversitesi'nde birlikte yürüttüğümüz istatistik ve olasılık derslerinde, istatistiğin temel konularını öğrencilerimizin rahatlıkla anlayabilmesi ve uygulayabilmesi için bu konulardaki anahtar ...
 • Güneş Saatleri 

  Tabak, Fügen (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
  İnsanlar yüzyılllar boyunca zamanı saptamak için güneş saatlerinden faydalanmıştır. Güneş saatleri, 16. yüzyılda mekanik saatlerin kullanılmaya başlanması nedeni ile gitgide önemlerini kaybetseler de günümüzde eğitim, ...
 • Genel Topoloji 

  Bülbül, Ali (2011)
  Birinci baskısı 1994 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi yayınları arasında çıkan ve kısa sürede biten bu kitabın, yeni baskısını yapmak, tüm taleplere rağmen bugüne kadar mümkün olamamıştır. On yılı aşkın bir süre sonra ...
 • Fizik 1 

  İnan, Demir (Hacettepe Üniversitesi, 2006)
  Temel bilimlerin iyi anlaşılıp uygulamada kullanılabilmesi sonucu insanlık bugünkü uygarlık düzeyine erişmiştir. Bu düzeye erişilmede, temel bilimlerin önemini anlayıp bu konulara eğilmiş toplumlar, öncü olmuşlardır. Ülkemiz ...
 • Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Bir Araştırma 

  Erkanal-Ötkü, Armağan; Günel, Sevinç; Deniz, Ulaş (Hacettepe Üniversitesi, 2008)
  Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Kültürleri Üzerine Yeni Araştırmalar Uluslararası Sempozyumu 24.04.2007- 25.04.2007 bildiri kitabıdır. İnsan figürlerin yer aldığı seramik örnekleri Bademgediği kazılarında ele geçmiş olup ...
 • Avrupa'da Sanat I 

  Gönülal, Özand (Hacettepe Üniversitesi, 2005)
  Yaklaşık onüç yıldır tarafımdan verilen Genel Sanat Tarihi dersleri süresince Sanat Nedir? sorusuyla başlayan ve çağdaş akımları da içine alan bir programı uygulamaya çalıştım. Asıl uzmanlık alanımın Osmanlı Sanatı olması, ...
 • Doğrusal Cebire Giriş 

  Sözer, Tekin; Sertkaya, Durdu (2006)
  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü'nde yıllardır ermekte olduğum doğrusal cebir derslerinin ders notlarından oluşan birinci baskısına göre, bu baskıda önemli değişiklikler yaptık. Tüm bölümler eniden ...

View more