HÜAES, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Ankara Devlet Konservatuvarı [2288]
Diş Hekimliği Fakültesi [118]
Eczacılık Fakültesi [149]
Edebiyat Fakültesi [1395]
Eğitim Fakültesi [619]
Enstitüler [214]
Fen Fakültesi [634]
Güzel Sanatlar Fakültesi [389]
Hemşirelik Fakültesi [141]
Hukuk Fakültesi [55]
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi [718]
İletişim Fakültesi [58]
Meslek Yüksekokulları [1]
Mühendislik Fakültesi [887]
Sağlık Bilimleri Fakültesi [586]
Spor Bilimleri Fakültesi [35]
Tıp Fakültesi [738]
Uygulama ve Araştırma Merkezleri [15]
Yüksekokullar [0]
 • Motivasyonel Görüşmenin Hipertansif Bireylerin Özyeterlilik Algısına ve İlaç Tedavisi Uyumuna Etkisi 

  Özpulat, Funda (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  This study is an experimental study aiming assessment of effect of motivational conversation on self-sufficiency and drug treatment compliance of hypertensive individuals. The population of study consisted of hypertensive ...
 • Sosyoloji Yazıları 3 

  Güngör Ergan, Nevin; Şahin, Birsen; Burcu, Esra (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
  Hüseyin Yalçının hayat felsefesinde insanı merkeze almak, insana hizmet etmek var; bu insan küçük bir çocuk, bir yaşlı, bir genç, bir engelli olabilir. 1980'li yıllar. Kasım 1981'de Yükseköğretim Kurulu kuruldu. 1982'de ...
 • Sosyoloji Yazılar 2 

  Güngör Ergan, Nevin; Burcu, Esra; Şahin, Birsen (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
  Prof..Dr. Orhan TÜRKDOĞAN hayatını milletimiz, devletimiz ve vatanı­mız için değerli hizmetler vererek yaşamış, eğitim-öğretim faaliyetleriyle, verdiği konferans ve bildirileriyle, yazdığı kitap ve makaleleriyle Türk ...
 • Sosyoloji Yazılar 1 

  Güngör Ergan, Nevin; Burcu, Esra; Şahin, Birsen (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
  Prof.Dr. M. Cihat ÖZÖNDER 1971 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Boiümü'nden mezun olduktan sonra, aynı yıl aynı Bölümde Asistan olarak gö­reve başlamıştır. Doktorasını bitirdikten sonra iki yıl süre ile Güney Kore ...
 • Sekreterlik Bilgisi 

  Altınöz, Mehmet (Hacettepe Üniversitesi, 2008)
  Günümüzün gelişen iş ortamı, yöneticilerin görevlerinin daha da artmasını sağlamıştır. İşe yönelik çalışma saatlerinin iş yoğunluğu karşı­sında yetersiz kalması, yönetimde sekreterlik hizmetlerinin gerekliliğini karşımıza ...
 • Sağlık Meslek Çalışanları için Fransızca 

  Arusoğlu, Sezai (Hacettepe Üniversitesi, 2014)
  Ce modeste travail s'adresse à un public professionnel. L'objectif principal est d aider les professionnels de santé en apprenant le français. Les professionnels de santé envisagés sont les médecins, les infirmiers, les ...
 • Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi 

  Özvarış, Şevkat Bahar (Hacettepe Üniversitesi, 2011)
  Bu kitap; halk sağlığı, sağlığı geliştirme, sağlık eğitimi ve eğitim bilim- sri alanında pek çok kaynaktan yararlanarak, öncelikle tıp ve sağlık bilim­lerinin farklı alanlarında mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim almakta ...
 • Prof.Dr. Özkan İZGİ'ye Armağan 

  Yediyıldız, Bahaeddin (Hacettepe Üniversitesi, 2011)
  Sevgili Özkan Hocamızı, bir yıllık İngilizce Hazırlık sınıfından sonra 1977-78 Öğretim yılı başında Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümüne başladığımızda bizi ilk karşılayan danışmanımız olarak tanıdım. Sevecen, gözlerinin ...

Daha Fazla