HÜAES, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Ankara Devlet Konservatuvarı [2288]
Diş Hekimliği Fakültesi [118]
Eczacılık Fakültesi [149]
Edebiyat Fakültesi [1391]
Eğitim Fakültesi [619]
Enstitüler [214]
Fen Fakültesi [634]
Güzel Sanatlar Fakültesi [389]
Hemşirelik Fakültesi [141]
Hukuk Fakültesi [55]
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi [718]
İletişim Fakültesi [58]
Meslek Yüksekokulları [0]
Mühendislik Fakültesi [887]
Sağlık Bilimleri Fakültesi [586]
Spor Bilimleri Fakültesi [35]
Tıp Fakültesi [738]
Uygulama ve Araştırma Merkezleri [15]
Yüksekokullar [0]
 • Motivasyonel Görüşmenin Hipertansif Bireylerin Özyeterlilik Algısına ve İlaç Tedavisi Uyumuna Etkisi 

  Özpulat, Funda (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  This study is an experimental study aiming assessment of effect of motivational conversation on self-sufficiency and drug treatment compliance of hypertensive individuals. The population of study consisted of hypertensive ...
 • Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi 

  Özvarış, Şevkat Bahar (Hacettepe Üniversitesi, 2011)
  Bu kitap; halk sağlığı, sağlığı geliştirme, sağlık eğitimi ve eğitim bilim- sri alanında pek çok kaynaktan yararlanarak, öncelikle tıp ve sağlık bilim­lerinin farklı alanlarında mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim almakta ...
 • Prof.Dr. Özkan İZGİ'ye Armağan 

  Yediyıldız, Bahaeddin (Hacettepe Üniversitesi, 2011)
  Sevgili Özkan Hocamızı, bir yıllık İngilizce Hazırlık sınıfından sonra 1977-78 Öğretim yılı başında Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümüne başladığımızda bizi ilk karşılayan danışmanımız olarak tanıdım. Sevecen, gözlerinin ...
 • Prof.Dr.Ayşe Eziler KIRAN'a Armağan 

  Onursal Ayırır, İrem; Korkut, Ece (Hacettepe Üniversitesi, 2017)
  Bu Armağan Kitapta ilk kez yer ve söz alıyorum. Bir makalemi seçip bu kitap için. »ermek, işin kolay kısmıydı. Önsöz yazmak ise ciddi bir sorumluluk. Çünkü > armağan etmeyi düşündüğümüz -gizlice planladığımız- kişi, akademik ...
 • Osmanlı Dünyasında Kültürel Karşılaştırmalar ve Sanatsal Yansımaları 

  Şahin Tekinalp, Ayşe Pelin; Müderrisoğlu, Mehmet Fatih; Araç, Ünal (Hacettepe Üniversitesi, 2017)
  Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu kurucu dekan olarak görev aldığı Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ni üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'm desteği ile üniversitenin 10. yılma ...
 • Sistem Analizi ve Tasarımı 

  Baysal, Uğur (Hacettepe Üniversitesi, 2007)
  T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C. Yükseköğretim Kurumu tarafından ortakla­şa hazırlanmış olan ve sınavsız geçiş ile öğrenci alan yüksekokulların teknik prog­ramlarında, Sistem Analizi ve Tasarımı 1 ve Sistem Analizi ve ...
 • Söz ve Müzik Uyumu 

  Kaplan, Ayten (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
 • 2.Yıl Klasik Bale Eğitimi 

  Aksan, Müride (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
  2. yıl eğitiminde genel amaç; epaulement pozların hareket sırasında, hare­ketlerle birlikte kullanılışı, adalelerin kuvveti ve kontrolünün arttırılması­dır. Adalelerin gücü ve kontrolünün geliştirilmesi amacıyla; üst üste ...

Daha Fazla