Hacettepe University Institutional Repository is a growing collection of Hacettepe University’s research that includes peer-reviewed articles, technical reports, working papers, theses and more.

Select a community to browse its collections.

Ankara Devlet Konservatuvarı [2288]
Diş Hekimliği Fakültesi [118]
Eczacılık Fakültesi [148]
Edebiyat Fakültesi [960]
Eğitim Fakültesi [618]
Enstitüler [214]
Fen Fakültesi [633]
Güzel Sanatlar Fakültesi [385]
Hemşirelik Fakültesi [141]
Hukuk Fakültesi [55]
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi [714]
İletişim Fakültesi [58]
Meslek Yüksekokulları [0]
Mühendislik Fakültesi [881]
Sağlık Bilimleri Fakültesi [585]
Spor Bilimleri Fakültesi [35]
Tıp Fakültesi [737]
Uygulama ve Araştırma Merkezleri [15]
Yüksekokullar [0]
 • Motivasyonel Görüşmenin Hipertansif Bireylerin Özyeterlilik Algısına ve İlaç Tedavisi Uyumuna Etkisi 

  Özpulat, Funda (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  This study is an experimental study aiming assessment of effect of motivational conversation on self-sufficiency and drug treatment compliance of hypertensive individuals. The population of study consisted of hypertensive ...
 • Gruplarla Sosyal Hizmet 

  Duyan, Veli (Hacettepe Üniversitesi, 2007)
  Engellilik, sadece engelli bireyleri ilgilendiren bir sorun degildir. Engellilik, engellilerin aileleri için de onemli olçude bir sorunlar yumagidir. Engelli gocuklarin, ozellikle anneleri yogun sorunlarla kar§ila§ir. ...
 • İngiliz Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet 

  Reis, Huriye; Özüm, Aytül (Hacettepe Üniversitesi, 2017)
 • Göstergebilim ve Tarihsel Gelişimi 

  Şahin, Sedat (Hacettepe Üniversitesi, 2014)
  Bir insan günlük hayatında binlerce gösterge ile karşılaşmaktadır. Bu karşı­laşma bilinçli veya bilinçsizce gerçekleşir. Çevremizi ve iç dünyamızı kuşa­tan bu göstergeler her bilim dalı tarafından farklı parametrelerle ...
 • Uluslararası Alg Mantar ve Bitki Adlandırma Yasası 

  Menemen, Yusuf; Dönmez, Ali (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
  Canlıları sınıflandırmada moleküler verilerin ağırlık kazandığı ve filogenetik araştırmaların daha da güncel olduğu bu dönemde, geleneksel taksonomi bugün de yaşambilimin omurgası niteliğindedir. Yeryüzündeki biyoçeşitliliğin ...
 • Ticari Matematik 

  Kömürcü, Coşkun (Hacettepe Üniversitesi, 2013)
  Diğer alanlarda olduğu gibi ticaret hayatında da matematiğin inkar edilemez önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu gerçeğe rağmen yükseksekokul öğrencilerinde, özellikle sosyal bilimler öğrencilerinin büyük çoğunluğunda matematik ...
 • Temel Fizik Deneyleri Laboratuvar Kitabı 

  Sungur, Rıza (Hacettepe Üniversitesi, 2009)
  Bu ders kitabı, Üniversitemiz Fen ve Mühendislik Fakültelerinin birinci sınıf öğrencilerine önceki yıllarda verilen fizik laboratuvarı derslerinin birikimi ile hazırlanmıştır. Hacettepe Üniversitesi Yayınları arasında ...
 • Tek Değişkenli Zaman Serileri Analizine Giriş 

  Günay, Süleyman; Eğrioğlu, Erol; Aladağ, Çağdaş Hakan (Hacettepe Üniversitesi, 2007)
  Bu kitap üniversitelerdeki lisans programlarında yer alan zaman senleri analizi dersinde yoğun biçimde kullanılan temel yöntemler hakkında bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. Kitabın içerdiği bölümlere ufre, istatistik, ...

View more