HÜAES, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Ankara Devlet Konservatuvarı [2288]
Diş Hekimliği Fakültesi [118]
Eczacılık Fakültesi [141]
Edebiyat Fakültesi [946]
Eğitim Fakültesi [614]
Enstitüler [210]
Fen Fakültesi [551]
Güzel Sanatlar Fakültesi [384]
Hemşirelik Fakültesi [141]
Hukuk Fakültesi [55]
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi [711]
İletişim Fakültesi [58]
Meslek Yüksekokulları [0]
Mühendislik Fakültesi [739]
Sağlık Bilimleri Fakültesi [584]
Spor Bilimleri Fakültesi [35]
Tıp Fakültesi [730]
Uygulama ve Araştırma Merkezleri [15]
Yüksekokullar [0]
 • Motivasyonel Görüşmenin Hipertansif Bireylerin Özyeterlilik Algısına ve İlaç Tedavisi Uyumuna Etkisi 

  Özpulat, Funda (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  This study is an experimental study aiming assessment of effect of motivational conversation on self-sufficiency and drug treatment compliance of hypertensive individuals. The population of study consisted of hypertensive ...
 • 2013-2014 Yılları Arasında Parenteral Nütrisyon Uygulanan Hastaların İzlemi 

  Öztürk, Zeynelabidin (Tıp Fakültesi, 2015-10-09)
  ABSTRACT Ozturk, Z., Follow up of the patients who received parenteral nutrition between the years 2013-2014. Hacettepe University Faculty of Medicine, Thesis in Pediatrics. Ankara, 2015. Parenteral nutrition (PN) may be ...
 • Ankara Umut Evlerinde Kalan Bireylerin Aktivite-Rol Katılımı Açısından Ergoterapi Modeline Göre İncelenmesi 

  Zakarneh, Mahmoud (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015-10-09)
  ABSTRACT ZAKARNEH, M.,This study aims to assess the occupational functioning for the residents in the Houses of Hope in Ankara according to The Model Of Human Occupation, Hacettepe University, Institute of Health Sciences ...
 • Yüzümün Görüntüsünü Seviyorum 

  Sakin, Çağlar; Demircan, Serdar (Hacettepe Üniversitesi, 2014)
 • Periodontoloji 

  Çağlayan, Gürhan; Aşan, Esin; Külekçi, Güven; vd., ... (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
  20. yüzyılda temel ve uygulamalı tıp dallarında büyük gelişmeler meydana gelmiştir. Tababette meydana gelen gelişmeler periodontal hastalıkların sebepleri ve tedavilerin­de son derece hızlı gelişmeler sağlamıştır. Ülkemizde ...
 • Dişlerle Zamanda Yolculuk 

  Özbek, Metin (Hacettepe Üniversitesi, 2007)
  Dişlerimiz, henüz yürümeye ve konuşmaya başlamadan bebekliğimizde ilk tanıştığımız organımızdır. Önce süt, ardından sürekli diş olarak ömür boyu bize hizmet eden dişlerimize sindirim sistemimizde besinlerin ağızda ilk hazma ...
 • Diş Hekimliği Tarihi 

  Alparslan, Gönül (Hacettepe Üniversitesi, 2004)
  Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinin kuruluş yıllarında, Dişhekimliği Tarihi dersini vermeyi üstlenen Sayın Prof.Dr. Yüksel Noras'ın 1973 yılında yazmış olduğu Dişhekimliği Tarihi Kitabı o tarihlerde bu konuda ...
 • Dudak ve Damak Yarıklı Bir Arkadaşım Var 

  Sakin, Çağlar; Demircan, Serdar (Hacettepe Üniversitesi, 2014)
  Bu projeye inandığı ve destek verdiği için, kendisiyle tanışmaktan büyük gurur ve onur duyduğum Prof. Dr. Figen Özgür'e, Bu projenin gerçekleşmesinde büyük katkısı ve emeği olan Doç. Dr. Maviş Kayıkçı'ya, Proje ile ilgili ...

Daha Fazla