Hacettepe University Institutional Repository is a growing collection of Hacettepe University’s research that includes peer-reviewed articles, technical reports, working papers, theses and more.

Select a community to browse its collections.

Ankara Devlet Konservatuvarı [2288]
Diş Hekimliği Fakültesi [118]
Eczacılık Fakültesi [146]
Edebiyat Fakültesi [947]
Eğitim Fakültesi [614]
Enstitüler [213]
Fen Fakültesi [620]
Güzel Sanatlar Fakültesi [384]
Hemşirelik Fakültesi [141]
Hukuk Fakültesi [55]
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi [711]
İletişim Fakültesi [58]
Meslek Yüksekokulları [0]
Mühendislik Fakültesi [877]
Sağlık Bilimleri Fakültesi [585]
Spor Bilimleri Fakültesi [35]
Tıp Fakültesi [732]
Uygulama ve Araştırma Merkezleri [15]
Yüksekokullar [0]
 • Motivasyonel Görüşmenin Hipertansif Bireylerin Özyeterlilik Algısına ve İlaç Tedavisi Uyumuna Etkisi 

  Özpulat, Funda (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  This study is an experimental study aiming assessment of effect of motivational conversation on self-sufficiency and drug treatment compliance of hypertensive individuals. The population of study consisted of hypertensive ...
 • Çözümlü Elektrostatik Problemleri 

  Korkmaz, Mustafa; Polat, Mustafa (Hacettepe Üniversitesi, 2014)
  "Elektrik ve Manyetizma" ve "Elektromanyetik Teori" dersleri, üniversitelerin fen ve mühendislik fakültelerinde lisans düzeyinde okutulan bilimsel ve tek­nolojik gelişmelere kaynaklık eden temel bilgilerin verildiği en ...
 • Botanik Laboratuvarı 

  Boncuk, Suna; Terzioğlu, Serpil; Tıpırdamaz, Rukiye; vd., ... (Hacettepe Üniversitesi, 2009)
  Bu kitap, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde iki dönem okutulmakta olan Genel Biyoloji dersleri kapsamında yeralan Botanik konuları ile ilgili laboratuvar çalışmalarını kapsamaktadır. Onüç bölümden ...
 • Hacettepe Üniversitesi Beytepe Bitkileri 

  Akaydın, Galip (Hacettepe Üniversitesi, 2009)
  Ülkelerin biyolojik zenginliği, sahip olduğu canlı türlerinin çeşitliliği ile doğru orantılıdır. Türkiye, yaklaşık 3.500'ü endemik olmak üzere, 11.000 civarında çiçekli bitki türü ile oldukça zengin bir bitki çeşitliliğine ...
 • Benzetim Tekniklerine Giriş 

  Erdemir, Cenap; Kadılar, Cem (Hacettepe Üniversitesi, 2003)
  Bu kitap H.Ü. İstatistik Bölümü' nde "Benzetim Teknikleri" adlı derse Türkçe kaynak oluşturmak amacı ile yazıldı. Bununla birlikte, kitabın işletme, iktisat ve endüstri mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilere de yararlı ...
 • Prostat Kanser Tayini İçin Moleküler Baskılama Temelli Yüzey Plazmon Rezonans (Spr) Sensörlerin Hazırlanması 

  Ertürk, Gizem (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-09-17)
  Surface plasmon resonance (SPR) biosensors are used to characterize and quantify biomolecular interactions. Real-time and fast measurement, high sensitivity and specificity, no need of labeled reagents are the unique ...
 • DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE RAPID SCREENING METHOD TO DETERMINE REGIONAL RISK DISTRIBUTION OF MASONRY STRUCTURES 

  Güvenir, Emre (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-09-03)
  The seismic risk of buildings are of great concern of societies as the loss of buildings interests both the public administration and the insurance companies. More importantly, the collapse of the buildings unfortunately ...
 • INVESTIGATION OF WASTE PAPER-DERIVED CARBON AEROGEL/ELASTOMER SYSTEM AS A CARDIAC PATCH 

  Atya, abdulraheem Mohammed Naji (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-09-30)
  Cardiovascular diseases (CVDs) are blamed for the major number of deaths around the world. Among of these is Myocardial Infarction (MI) which occurs when the flow of the blood through one of the coronary arteries is ...

View more