HÜAES, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Yazar adı, Eser adı ya da Anahtar Sözcükler ile arama yapabilirsiniz

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Ankara Devlet Konservatuvarı [2738]
Daire Başkanlıkları [1]
Diş Hekimliği Fakültesi [432]
Eczacılık Fakültesi [539]
Edebiyat Fakültesi [2161]
Eğitim Fakültesi [1417]
Enstitüler [587]
Fen Fakültesi [1390]
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi [114]
Güzel Sanatlar Fakültesi [590]
Hemşirelik Fakültesi [238]
Hukuk Fakültesi [115]
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi [1094]
İletişim Fakültesi [87]
Meslek Yüksekokulları [17]
Mühendislik Fakültesi [2293]
Sağlık Bilimleri Fakültesi [1092]
Spor Bilimleri Fakültesi [76]
Tıp Fakültesi [5319]
Uygulama ve Araştırma Merkezleri [22]
Veri Deposu [1]
Yüksekokullar [1]
 • YENİMAHALLE ÇARŞI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE KAYITLI ERİŞKİN YAŞ GRUBU KADINLARDA SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYİNİN SAPTANMASI 

  Alpyıldız, Gözde (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2022)
  Alpyıldız G., Determination of Health Literacy Level in Adult Age Group Women Registered at Yenimahalle Çarşı Family Health Center. Hacettepe University Graduate School of Health Sciences, Health Education Program, ...
 • Kurumsal Yönetimin Afrika'da Firmaların Finansal Performansına Etkisi: Ortak Hukuk (Common Law) Ülkelerinin Perspektifi 

  Karaye, Abubakar Balarabe (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022-01)
  The main objective of this study is to examine the impact of corporate governance mechanisms on the financial performance of listed firms in Africa. Special emphasis was given to common law countries in Africa. This study ...
 • Dünyada ve Türkiye'de Yükseköğretimde Kayırmacılık 

  YILMAZ, Rasim Kaan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Favoritism, which is one of the types of corruption in higher education, emerges as a global problem, although its prevalance and impacts vary across different countries. It is stated that especially nepotism and cronyism ...
 • Benjamin ve Badiou'da Sanat ve Politika İlişkisi 

  Yurttakalan, Rahmi (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  This study aims to explain Benjamin and Badiou's ideas on the relationship between art and politics by placing the concept of truth in the central position. In order to establish a historical background in the first part ...
 • Türk Anayasa Hukukunda Sosyal Güvenlik Hakkı ve Uygulamaları 

  Hamdovalı, Gülce (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Since the beginning of humanity, the concept of social security has emerged because of the conservation and safety of individual needs, which became the social right form in the aftermath of industrialization in the ...
 • Elektronik Sözleşmelerin Kurulması ve Geçerlilik Şartları 

  Erdoğan, Tuğrul (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  As a result of developments in internet technology, tools such as telephone, fax, television and radio, which were previously used to establish contracts, have been replaced by tools such as website, e-mail and communication ...
 • Azerbaycan Türkçesinde Kiplik 

  Rzazade, Vafa (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022-01-24)
  This study aims to describe modality in Azerbaijani Turkish and to examine the modal markers together with their functions. In the thesis, modality is handled as a semantic category that reflects the speaker's attitude, ...
 • Azerbaycan Türkçesinde Kiplik 

  Rzazade, Vafa (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022-01-25)
  This study aims to describe modality in Azerbaijani Turkish and to examine the modal markers together with their functions. In the thesis, modality is handled as a semantic category that reflects the speaker's attitude, ...

Daha Fazla