HÜAES, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Yazar adı, Eser adı ya da Anahtar Sözcükler ile arama yapabilirsiniz

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Ankara Devlet Konservatuvarı [2743]
Daire Başkanlıkları [1]
Diş Hekimliği Fakültesi [450]
Eczacılık Fakültesi [551]
Edebiyat Fakültesi [2288]
Eğitim Fakültesi [1503]
Enstitüler [633]
Fen Fakültesi [1419]
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi [132]
Güzel Sanatlar Fakültesi [639]
Hemşirelik Fakültesi [251]
Hukuk Fakültesi [135]
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi [1179]
İletişim Fakültesi [101]
Meslek Yüksekokulları [17]
Mühendislik Fakültesi [2357]
Sağlık Bilimleri Fakültesi [1117]
Spor Bilimleri Fakültesi [81]
Tıp Fakültesi [5362]
Uygulama ve Araştırma Merkezleri [22]
Veri Deposu [1]
Yüksekokullar [1]
 • YAPAY ZEKA VE MEKAN TASARIMI ETKİLEŞİMİNİN GÜNÜMÜZ TASARIM EĞİTİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 

  Bayrak, Ekin (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  In the research, it is aimed to evaluate the interaction of artificial intelligence and space design in today's design education. In this study, it is aimed to determine the opinions of the students who receive interior ...
 • Video Enstalasyon: Mekan ve Görüntü Yüzeyleri 

  Ulusoy, Erinç (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022-06-27)
  With this study called “Video Installation: Space and Image Surfaces”, it is aimed to examine technical and contextual content of the studies developed on nourishing from the space and alienating and imitating it. In ...
 • GÜNÜMÜZ SANATINDA KENT - BELLEK İLİŞKİSİ 

  KURTYİĞİT, Safigül (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022-06-04)
  The change and transformation of cities began with modernism, gained momentum with globalization and neo-liberalism. Today, this change and transformation is still ongoing. Although change is often inevitable, the changing ...
 • Plastik Sanatlar Bağlamında Çirkinlik 

  Ersal, Güneş Zeynep (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  In this thesis study, the concept of “ugliness” was taken on, not only by its first format, but also by its theoretical meaning. By taking as principal questions like what are the factors that affected esthetic perception ...
 • Çağdaş Sanatta Ekofeminist Yaklaşımlar 

  Demirayak, Merve (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022-06-30)
  After environmental and feminist movements gained momentum in the 1970s, ecological principles and feminist theory conjoined under the concept of "ecofeminism" based on the thesis that they are the product of the same ...
 • Çocuk Portrelerinde Vatansızlık Sorununun Görsel Yansımaları 

  KAYA, Nurcan (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022-06-23)
  In this thesis titled “Visual Reflections of the Problem of Statelessness in Child Portraits”, the concept of migration and its factors, the concept of refugees and the effects of the image of home as an object and place ...
 • GECE VE MEKÂN İLİŞKİŞİ ÜZERİNE SOYUTLAMALAR 

  KAYHAN, Sultan Eyyup (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022-06-28)
  The history of humanity is the history of creating something new and showing what it has created. In the process of creation, the artist shapes and presents the world he comprehends and sees. The space formed as a result ...
 • TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE MEVLİD İCRASI 

  Karaçam, Aykut (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Suleyman Celebi's Vesiletü'n Necat, which has been performed in our geography for nearly 600 years and has become a long-established tradition, is a work performed by many people on their special days. Although different ...

Daha Fazla