• Türkiye'de Ekonomik Büyüme Ve Sosyal Gelişme: 1990-2018 

      Fındıkçı, Mehmet Sait (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-06)
      ABSTRACT FINDIKÇI, Mehmet Sait, Economıc Growth And Socıal Development In Turkey: 1990-2018, Master Thesis, 2019, Ankara The concept of improvement in other words development, is the change in economic data and social ...