• Fizik Laboratuvarına Giriş ve Temel Fizik Deneyleri 

      Cankurtaran, Mehmet (Hacettepe Üniversitesi, 2018)
      Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümünde Fizik dersleri ve Fizik Laboratuvarları, öğrencilerin derslerde kuramsal olarak öğrendikleri kavramların ve çeşitli fiziksel olayların, laboratuvarda ...