• 19. Yüzyılda Osmanlı-İran İlişkileri Bağlamında “Iı Abdülhâmid, Nasıreddin ve Muzaffereddin Şâh” Fotoğraf Albümleri 

   Hatam, Jamshid (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01)
   The invention of photography has an important role in our lives with the industrial revolution and increasing technical developments. Photography, which adds aesthetics to people's lives, social and political life, has an ...
  • Adana’da Yapı Toplulukları ve Şehrin Gelişimi 

   Tanburoğlu, Nermin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   In this paper, the building communinities that were constructed during the period of the Otoman Empire and Ramazanoğlu Seigniory and their contribution of these structures to the development of the city have been discussed. ...
  • Anadolu'daki Güneş Saatleri Kataloğu 

   Tabak, Fügen; Tekinalp, Macit; Eser, Erdal (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
   Güneş saatleri yüzyıllar boyunca insanların zamanı belirlemek için kullandığı düzeneklerdir. Güneş saatleri 16. Yüzyılda mekanik saatlerin kullanılmaya başlanması nedeni ile giderek önemlerini yitirseler de günümüzde eğitim ...
  • Ani Tigran Honents Kilisesi Duvar Resimleri 

   Gül, Murat (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   The Wall Paintings of Tigran Honents’ Church at Ani, Master’s Thesis, Ankara, 2018. Ani, as an important trade center since the 9th century, maintained this characteristic under the reign of the Georgian Queen Tamar, ...
  • Ankara'da Kamusal Alanlardaki Seramik Duvar Panoları 

   Can, Özgür Ceren (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01-18)
   Entitled "Ceramic Murals in Public Spaces in Ankara", is a thesis research for the M.A degree in Art History at the Institute of Social Sciences, Hacettepe University. The aim of the thesis is to - as artistic and urban ...
  • Avrupa'da Sanat I 

   Gönülal, Özand (Hacettepe Üniversitesi, 2005)
   Yaklaşık onüç yıldır tarafımdan verilen Genel Sanat Tarihi dersleri süresince Sanat Nedir? sorusuyla başlayan ve çağdaş akımları da içine alan bir programı uygulamaya çalıştım. Asıl uzmanlık alanımın Osmanlı Sanatı olması, ...
  • Bizans Karanlık Çağında Polisin Sonu, Ekonomik Düzen: Amorium Örneğinde Ortaçağ Bizans Kentleşmesi 

   Gazioğlu, Hüseyin Hakan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   In the conventional traditional literature the life of ancient polis demonstrates its last of the antique city-characteristics during the late antique and/or early Byzantine periods. This period came to an end in the seventh ...
  • Bizans Resim Sanatında Meryem Kültü ve Müjde Sahnesi 

   Demir, Hatice (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   DEMİR, Hatice. The Cult of Mary and the Annunciation Scene in Byzantine Painting, Ph.D. Dissertation, Ankara, 2018. The subject of our dissertation consists of two chapters. In first chapter; the cult of Mary was studied. ...
  • Bursa, Kumyaka (Sige), Başmelekler (Archangeloi) Kilisesi 

   Soykan, Aysel Nazlı (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
   The Church of the Archangels is located in Bithynia Region, 36,6 km northwest of Bursa, 6,5 km west of Mudanya, 5 km. east of Tirilye and placed within the borders of the town of Kumkaya. The study primarily attempts ...
  • Çağdaş Türk Sanatında Küratörlük Olgusu ve Öne Çıkan Küratörler 

   Yalçın Beldan, Nevin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   The first field of work of curators who are one of the importantf actors of contemporary art was museums and libraries. Nowadays curators are the people who organise exhibitions. The increase in the number of international ...
  • Çocuk Esirgeme Kurumu: Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu ve Ressam Namık İsmail'in İşbirliği 

   Şay, Simin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   In the thesis study named “Society for the Protection of Children Architect Arif Hikmet Koyunoğlu in Collaboration with Painter Namık İsmail”, the examinations and documentations made for the protection of the meeting hall ...
  • Diyarbakır Şeyh Safa (İparlı) Camii Yapı Topluluğu 

   Barotcu, Songül (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07-03)
   BAROTCU, Songül. Diyarbakır Sheikh Safa (İparlı) Mosque Collection, Master’s Thesis, Ankara Sheikh Safa (İparlı) Mosque Collection is in Diyarbakır Sur Region, in the west of Ulu Mosque, in Melik Ahmet District, in Kara ...
  • Gençler, Dervişler, Şiirler: Topkapı Sarayı Hazinesi H. 2158 Numaralı Albüm 

   Ayhan, Serpil (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-06-06)
   The present thesis discusses the album (muraqqa) H. 2158 in the Library of Topkapı Palace Museum. Concentrating on the relations between muraqqa’s leaves in terms of form and content, it determines the production principles ...
  • İsatanbul'da Beykoz Kasrı ve Maslak Kasırları 

   Aygül, Güney (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   In the 19th century, during which the modernization period was most active, both the demand for construction of the Ottoman dynasty and the design patterns of construction producers varied markedly. In this period, many ...
  • İstanbul'dan Paris'e: Hüseyin İstanbuli'ye Atfedilen Bir Kıyafetname 

   Oruç, Gökçe (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   In this thesis, entitled ‘’ From Istanbul to Paris: A Costume Book , attributed to Huseyin Istanbuli’’, one of the Costume Books, which generally, were produced outside of the palace and has been become widespread in ...
  • İtalya Basınında Sultan II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı İmgesi 

   Yaban, Nesli Tuğban (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Turks and Italians have been in contact and interaction for centuries, continued their relationship during the time of Ottoman Empire and the 19th century when the empire was in a process of modernization was quite restless ...
  • Kağıt Sanatları ve Kalender Paşa: I. Ahmed Albümü 

   Baydar, Nil (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   This study focuses on the album of Ahmed the First (B. 408) which was composed by Kalender Pasha (d. 1616) for the sultan (r. 1603-1617) himself as a collection of beautiful calligraphy, paper filigree and paintings with ...
  • Kapadokya Bölgesi Osmanlı Dönemi Kiliseleri: Örnekler, Sorunlar, Öneriler 

   Pekak, M. Sacit (Middle East Technical Univ, 2009)
   There were numerous churches and monasteries built during the Ottoman Period, in the region called Cappadocia, which holds the cities of Nevsehir, Nigde, Aksaray and Kayseri in Central Anatolia. Most of these monuments had ...
  • Kapadokya Bölgesi, Ihlara Vadisi'ndeki Bizans Dönemi Kaya Mimarisi 

   Şahna, Hülya (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   The subject of this study is based on the Byzanatine period rock-cut architecture in Peristremma Valley. In the thesis, rock-cut churches, chapels and secular complexes in Peristremma Valley, Güzelyurt, Aksaray were ...
  • Kappadokia Bölgesi Bizans Dönemi Duvar Resimlerinde Anargyroi Hekim Aziz Tasvirleri 

   Göymen, Nazlı Ece (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07)
   Iconographic study of the representations of Anargyroi physician saints, on wall paintings of Cappadocian rock-cut churches, is the subject matter of this thesis which has not been the subject of any previous monographic ...