Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Incorporating Heterogeneity Into The Prediction Of Total Claim Amount 

  Acar, Aslihan Senturk; Karabey, Ugur; Gregori, Dario (Hacettepe Univ, Fac Sci, 2018)
  The paper proposes an alternative predictor for the total claim amount of individuals that can be used for any type of non-life insurance products in which individuals may have multiple claims within one policy period. The ...
 • Algebraic Structure of Generalized Splines 

  Sarıoğlan, Samet (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Given a fnite graph G=(V,E), a commutative ring R with unity and an edge labeling function α that assigns the ideals of R to the edges of G, the pair (G,α) is called an edge labeled graph. A vertex labeling F ⊂ R |V | is ...
 • FARKLI TUZLULUĞA SAHİP GÖLLERDE Fabrea salina (CILIOPHORA: HETEROTRICHEA) POPÜLASYON BÜYÜKLÜĞÜNÜN ALANSAL VE ZAMANSAL MODELLENMESİ 

  ERTUGRUL, SERHAT (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  In this thesis, highly distinct species in hypersaline aquatic systems and frequently studied in aqucultural nutritient studies, Fabrea salina, used as model organism, is aimed to bring different approaches to current ...
 • Kaynak Yoğun Sektörler Arasında Endüstriyel Simbiyoz Yaklaşımı ile Akış Modellemesi ve Optimizasyonu 

  Yılgın, Zeynep Gökçe (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Clean production practices have been widely used all over the world. However, additional approaches are needed both for reducing environmental impacts and for economic gains. One of these approaches is the concept of ...
 • Tavuk Etinde Bozulmayı İzlemek İçin Tazelik İndikatörü Geliştirilmesi 

  Demirel, Batuhan (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  In the food industry, many perishable products should remain in the cold chain until the sale is realized. However, breakage of the cold chain during transport and storage can cause products to breakdown before their ...
 • Pretreatment of Sugar Beet Bagasse for Enhance Biogas Production 

  Carmona Arrieta, Luis Alfredo (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-09-05)
  World energy consumption is increasing depending on the rise in demand which threatens humanity with a soon shortage of fossil fuels. Therefore, the research is focused on alternative sources of energy such as the renewable ...
 • Mimetik Biyomoleküller Kullanılarak Metamalzeme Yüzeyinin Geliştirilmesi ve Meta-Biyo-Sensör Hazırlanması 

  Güdüllüoğlu , Başak (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  In the scope of this thesis, the potential use of metamaterials, which have outstanding features at nano scales as an efficient transducer was presented. For this purpose, two different metamaterials such as Split Ring ...
 • Kimya Eğitimi 1 

  Morgil, İnci (Hacettepe Üniversitesi, 2006)
  ISBN 13: 9754912165 YÖK yasası uyarınca kurulmuş olan Eğitim Fakültelerinde yirmi yılı aşan c:r süreden beri Kimya Eğitimi ile ilgili alan ve eğitim dersleri verilmektedir. Kimyanın ve alt dallarının en iyi şekilde ...
 • Uluslararası Alg Mantar ve Bitki Adlandırma Yasası 

  Menemen, Yusuf; Dönmez, Ali (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
  Canlıları sınıflandırmada moleküler verilerin ağırlık kazandığı ve filogenetik araştırmaların daha da güncel olduğu bu dönemde, geleneksel taksonomi bugün de yaşambilimin omurgası niteliğindedir. Yeryüzündeki biyoçeşitliliğin ...
 • Ticari Matematik 

  Kömürcü, Coşkun (Hacettepe Üniversitesi, 2013)
  Diğer alanlarda olduğu gibi ticaret hayatında da matematiğin inkar edilemez önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu gerçeğe rağmen yükseksekokul öğrencilerinde, özellikle sosyal bilimler öğrencilerinin büyük çoğunluğunda matematik ...
 • Tek Değişkenli Zaman Serileri Analizine Giriş 

  Günay, Süleyman; Eğrioğlu, Erol; Aladağ, Çağdaş Hakan (Hacettepe Üniversitesi, 2007)
  Bu kitap üniversitelerdeki lisans programlarında yer alan zaman senleri analizi dersinde yoğun biçimde kullanılan temel yöntemler hakkında bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. Kitabın içerdiği bölümlere ufre, istatistik, ...
 • Olasılık ve Matematiksel İstatistik 

  İnal, Ceyhan; Günay, Süleyman (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
  Olasılık ve Matematiksel İstatistik" adlı bu kitabın özellikle Üniversitelerimizin İstatistik Bölümlerinin öğrencilerinden büyük ilgi göreceği ve temel kitap olarak değerlendirileceği beklentisi içindeyiz. Kitapta yer alan ...
 • Maple Yaklaşımıyla Matematik Uygulamaları 

  Dost, Şenol (Hacettepe Üniversitesi, 2009)
  Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte matematik ve fen bilimleri alanlarının eğitiminde yeni ırv.-il^r. :eknoloji ile eğitimin birlikte kullanıldığı, Türkiye için yeni sayılabilecek, "Bilgisayar lesj^ıû Öğretim" kavramını ...
 • Mapple 13 ile Matematiksel Hesaplama 

  Gürçay, Haşmet (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
  Kitabın üniversitemizin yayını olarak basılmasında desteklerini esirgemeyen rektörümüz Sayın Prof.Dr. Uğur Erdener'e ve Üniversitemiz Yayın Komisyonu Üyelerine, Basım Yayın ve Tanıtım Koordinatörü Uğur Korkmaza ve Belgin ...
 • Kategorik Veri Çözümlemesi 

  Saraçbaşı, Tülay; Aktaş Altunay, Serpil (Hacettepe Üniversitesi, 2016)
  Kamuoyu, Tüketici-Pazar, Sosyoloji, Psikoloji ve Halk Sağlığı alanında yapı­lan çalışmalar, toplumsal araştırmalardır. Toplumsal araştırmalarda elde edilen veriler kategorik olarak düzenlenir. Çalışmaların en doğru biçimde ...
 • Kastamonu Anıt Ağaçları 3 

  Erik, Sadık (Hacettepe Üniversitesi, 2018)
  Kastamonu'nun çeşitli ilçelerinde yürütülen araştırmalarla 56 anıt ağaç, daha önce saptanmış olan 112 anıt ağaca eklenmiş olmaktadır. Böylece Kastamonu ilinde şu ana kadar tespit edilebilen ağaç sayısı 168'e ulaşmıştır. ...
 • Kastamonu Anıt Ağaçları 2 

  Erik, Sadık (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
  Kastamonu, Türkiye'nin Batı Karadeniz Bölgesinde, Karadeniz'e 135 km kıyısı bulunan, 13.108 km2arazsiil ormanlarla kaplı, iki Milli Park'a (İlgaz Dağı Milli Parkı, Küre Dağları Milli Parkı) sahip doğal bir ilimizdir. ...
 • İstatiksel Yöntemlere Giriş 

  Demirhan, Haydar; Hamurkaroğlu, Canan (Hacettepe Üniversitesi, 2008)
  Uzun yıllardan beri Hacettepe Üniversitesi'nde birlikte yürüttüğümüz istatistik ve olasılık derslerinde, istatistiğin temel konularını öğrencilerimizin rahatlıkla anlayabilmesi ve uygulayabilmesi için bu konulardaki anahtar ...
 • Doğrusal Cebire Giriş 

  Sözer, Tekin; Sertkaya, Durdu (2006)
  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü'nde yıllardır ermekte olduğum doğrusal cebir derslerinin ders notlarından oluşan birinci baskısına göre, bu baskıda önemli değişiklikler yaptık. Tüm bölümler eniden ...
 • Doğal Bitkilerimiz 

  Akaydın, Galip (Hacettepe Üniversitesi, 2003)
  Floristik zenginliği ile dünyanın en dikkat çeken ülkeleri arasında olan ülkemizde, son yıllarda floristik botanik konusunda hepimizi sevindiren gelişmeler yaşanmaktadır. Ülke çapında gittikçe yaygınlaşan üniversitelerimizde ...

View more