Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Kimya Eğitimi 1 

  Morgil, İnci (Hacettepe Üniversitesi, 2006)
  ISBN 13: 9754912165 YÖK yasası uyarınca kurulmuş olan Eğitim Fakültelerinde yirmi yılı aşan c:r süreden beri Kimya Eğitimi ile ilgili alan ve eğitim dersleri verilmektedir. Kimyanın ve alt dallarının en iyi şekilde ...
 • Uluslararası Alg Mantar ve Bitki Adlandırma Yasası 

  Menemen, Yusuf; Dönmez, Ali (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
  Canlıları sınıflandırmada moleküler verilerin ağırlık kazandığı ve filogenetik araştırmaların daha da güncel olduğu bu dönemde, geleneksel taksonomi bugün de yaşambilimin omurgası niteliğindedir. Yeryüzündeki biyoçeşitliliğin ...
 • Ticari Matematik 

  Kömürcü, Coşkun (Hacettepe Üniversitesi, 2013)
  Diğer alanlarda olduğu gibi ticaret hayatında da matematiğin inkar edilemez önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu gerçeğe rağmen yükseksekokul öğrencilerinde, özellikle sosyal bilimler öğrencilerinin büyük çoğunluğunda matematik ...
 • Tek Değişkenli Zaman Serileri Analizine Giriş 

  Günay, Süleyman; Eğrioğlu, Erol; Aladağ, Çağdaş Hakan (Hacettepe Üniversitesi, 2007)
  Bu kitap üniversitelerdeki lisans programlarında yer alan zaman senleri analizi dersinde yoğun biçimde kullanılan temel yöntemler hakkında bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. Kitabın içerdiği bölümlere ufre, istatistik, ...
 • Olasılık ve Matematiksel İstatistik 

  İnal, Ceyhan; Günay, Süleyman (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
  Olasılık ve Matematiksel İstatistik" adlı bu kitabın özellikle Üniversitelerimizin İstatistik Bölümlerinin öğrencilerinden büyük ilgi göreceği ve temel kitap olarak değerlendirileceği beklentisi içindeyiz. Kitapta yer alan ...
 • Maple Yaklaşımıyla Matematik Uygulamaları 

  Dost, Şenol (Hacettepe Üniversitesi, 2009)
  Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte matematik ve fen bilimleri alanlarının eğitiminde yeni ırv.-il^r. :eknoloji ile eğitimin birlikte kullanıldığı, Türkiye için yeni sayılabilecek, "Bilgisayar lesj^ıû Öğretim" kavramını ...
 • Mapple 13 ile Matematiksel Hesaplama 

  Gürçay, Haşmet (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
  Kitabın üniversitemizin yayını olarak basılmasında desteklerini esirgemeyen rektörümüz Sayın Prof.Dr. Uğur Erdener'e ve Üniversitemiz Yayın Komisyonu Üyelerine, Basım Yayın ve Tanıtım Koordinatörü Uğur Korkmaza ve Belgin ...
 • Kategorik Veri Çözümlemesi 

  Saraçbaşı, Tülay; Aktaş Altunay, Serpil (Hacettepe Üniversitesi, 2016)
  Kamuoyu, Tüketici-Pazar, Sosyoloji, Psikoloji ve Halk Sağlığı alanında yapı­lan çalışmalar, toplumsal araştırmalardır. Toplumsal araştırmalarda elde edilen veriler kategorik olarak düzenlenir. Çalışmaların en doğru biçimde ...
 • Kastamonu Anıt Ağaçları 3 

  Erik, Sadık (Hacettepe Üniversitesi, 2018)
  Kastamonu'nun çeşitli ilçelerinde yürütülen araştırmalarla 56 anıt ağaç, daha önce saptanmış olan 112 anıt ağaca eklenmiş olmaktadır. Böylece Kastamonu ilinde şu ana kadar tespit edilebilen ağaç sayısı 168'e ulaşmıştır. ...
 • Kastamonu Anıt Ağaçları 2 

  Erik, Sadık (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
  Kastamonu, Türkiye'nin Batı Karadeniz Bölgesinde, Karadeniz'e 135 km kıyısı bulunan, 13.108 km2arazsiil ormanlarla kaplı, iki Milli Park'a (İlgaz Dağı Milli Parkı, Küre Dağları Milli Parkı) sahip doğal bir ilimizdir. ...
 • İstatiksel Yöntemlere Giriş 

  Demirhan, Haydar; Hamurkaroğlu, Canan (Hacettepe Üniversitesi, 2008)
  Uzun yıllardan beri Hacettepe Üniversitesi'nde birlikte yürüttüğümüz istatistik ve olasılık derslerinde, istatistiğin temel konularını öğrencilerimizin rahatlıkla anlayabilmesi ve uygulayabilmesi için bu konulardaki anahtar ...
 • Doğrusal Cebire Giriş 

  Sözer, Tekin; Sertkaya, Durdu (2006)
  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü'nde yıllardır ermekte olduğum doğrusal cebir derslerinin ders notlarından oluşan birinci baskısına göre, bu baskıda önemli değişiklikler yaptık. Tüm bölümler eniden ...
 • Doğal Bitkilerimiz 

  Akaydın, Galip (Hacettepe Üniversitesi, 2003)
  Floristik zenginliği ile dünyanın en dikkat çeken ülkeleri arasında olan ülkemizde, son yıllarda floristik botanik konusunda hepimizi sevindiren gelişmeler yaşanmaktadır. Ülke çapında gittikçe yaygınlaşan üniversitelerimizde ...
 • Nörogenetik Hastalıklarda Ekzom Dizileme Analizi ile Aday Genlerin Belirlenmesi ve Zebrafish Modellerinin Oluşturulması 

  Ozantürk, Ayşegül (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-09-30)
  ABSTRACT IDENTIFICATION OF CANDIDATE GENES IN NEUROGENETIC DISORDERS BY WHOLE EXOME SEQUENCING AND MODELING IN ZEBRAFISH AYŞEGÜL OZANTÜRK Doctor of Philosophy, Department of Biology, Molecular ...
 • Botanik Laboratuvarı 

  Boncuk, Suna; Terzioğlu, Serpil; Tıpırdamaz, Rukiye; vd., ... (Hacettepe Üniversitesi, 2009)
  Bu kitap, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde iki dönem okutulmakta olan Genel Biyoloji dersleri kapsamında yeralan Botanik konuları ile ilgili laboratuvar çalışmalarını kapsamaktadır. Onüç bölümden ...
 • Hacettepe Üniversitesi Beytepe Bitkileri 

  Akaydın, Galip (Hacettepe Üniversitesi, 2009)
  Ülkelerin biyolojik zenginliği, sahip olduğu canlı türlerinin çeşitliliği ile doğru orantılıdır. Türkiye, yaklaşık 3.500'ü endemik olmak üzere, 11.000 civarında çiçekli bitki türü ile oldukça zengin bir bitki çeşitliliğine ...
 • Benzetim Tekniklerine Giriş 

  Erdemir, Cenap; Kadılar, Cem (Hacettepe Üniversitesi, 2003)
  Bu kitap H.Ü. İstatistik Bölümü' nde "Benzetim Teknikleri" adlı derse Türkçe kaynak oluşturmak amacı ile yazıldı. Bununla birlikte, kitabın işletme, iktisat ve endüstri mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilere de yararlı ...
 • Prostat Kanser Tayini İçin Moleküler Baskılama Temelli Yüzey Plazmon Rezonans (Spr) Sensörlerin Hazırlanması 

  Ertürk, Gizem (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-09-17)
  Surface plasmon resonance (SPR) biosensors are used to characterize and quantify biomolecular interactions. Real-time and fast measurement, high sensitivity and specificity, no need of labeled reagents are the unique ...
 • Kasko Sigortasında Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Hasarlı/Hasarsız Durum Tahmini 

  Kilisli, Seda (Fen Bilimleri Enstitüsü, 19-09-19)
  The aim of this study is to estimate whether new insured who will join insurance company have claim by using machine learning methods. The increase in the number of vehicles in traffic each year brings with it an increase ...
 • Investigation of Economic and Environmental Impacts of the Use of Solar and Biogas Resources in Urban Wastewater Treatment Plants 

  Odabaş, Gözde (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  As water and energy are the most basic needs for the well-being of people, the water-energy nexus is an area to be examined. A large share of the energy demand (ED) of the water sector is caused by Wastewater Treatment ...

View more