Show simple item record

dc.contributor.authorAl, Umut
dc.contributor.authorSoydal, İrem
dc.date.accessioned2019-10-23T09:44:50Z
dc.date.available2019-10-23T09:44:50Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/349-364.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/10001
dc.description.abstractThis article reviews the self-citation concept that has been mentioned frequently in bibliometric studies and reveals the contribution of Turkey to the information science literature. The study examines Turkey addressed articles of information science journals in the Social Sciences Citation Index (SSCI). Analysis was made on author, institution, country and journal self-citations. Turkey has 119 articles between the years 1974-2008 that were published in the information science journals. All these articles were written in English. The most preferred information science journal to publish articles for Turkey addressed authors is Information Processing & Management. 99 of 119 articles of Turkey addressed information science articles were cited at least once by the publications in citation indexes. Total number of citations of Turkey addressed articles was 621. On the other hand country self-citation, institution self-citation, author self-citation and journal self-citation ratios were found to be 46%, 28%, 26% and 20% respectively. Self-citation ratios show Turkey’s orientation in the international literature of information science.
dc.language.isotur
dc.publisherÜNAK
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectBibliyometri
dc.subjectKendine atıf
dc.subjectBilgibilim dergileri
dc.subjectBibliyometri
dc.subjectTürkiye adresli makaleler
dc.subjectBibliometrics
dc.subjectSelf-Citation
dc.subjectInformation science journals
dc.subjectTurkey addressed articles
dc.titleBilgibilim Alanında Kendine Atıf Üzerine Bir Çalışma
dc.title.alternativeA Study on Self-Citation in Information Science Field
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.description.ozetBu makalede bibliyometrik araştırmalarda sıklıkla üzerinde durulan bir konu olan kendine atıf olgusu incelenmektedir. Çalışma bir yönden de atıf dizinleri kapsamında Türkiye’nin dünya bilgibilim literatürüne olan katkısını ortaya koymaktadır. Çalışmada veri kaynağı olarak Social Sciences Citation Index (SSCI) kapsamında yer alan bilgibilim dergilerinde yayımlanmış Türkiye adresli makaleler kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında yazar, kurum, ülke ve dergi bazında kendine atıf analizleri gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin 1974-2008 yılları arasında bilgibilim dergilerinde toplam 119 makalesi bulunmaktadır. Bu makalelerin tamamının dili İngilizcedir. Türkiye adresli araştırmacıların en çok makale yayımladığı bilgibilim dergisi Information Processing & Management’dır. Bilgibilim dergilerindeki Türkiye adresli 119 makaleden 99’u en az bir kez olmak üzere atıf dizinleri kapsamındaki yayınlardan atıf almıştır. Türkiye adresli makalelere yapılan toplam atıf sayısı 621’dir. Ülke kendine atıf oranı %46; kurum kendine atıf oranı %28; yazar kendine atıf oranı %26; dergi kendine atıf oranı ise %20’dir. Kendine atıf oranları Türkiye’nin bilgibilim alanındaki dışa yönelimi ile ilgili olarak fikir vermektedir.
dc.relation.journalBilgi Dünyası
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimi
dc.identifier.volume11
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage349
dc.identifier.endpage364
dc.fundingYok


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record