Show simple item record

dc.contributor.authorÖzenç Uçak, Nazan
dc.contributor.authorÇakmak, Tolga
dc.date.accessioned2019-10-23T10:10:54Z
dc.date.available2019-10-23T10:10:54Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/2142-4192-1-PB.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/10564
dc.description.abstractToday, information is produced increasingly in electronic form and retrieval of information is provided via web pages. As a result of the rise of the number of web pages, many of them seem to comprise similar contents but different designs. In this respect, presenting information over the web pages according to user expectations and specifi cations is important in terms of effective usage of information. This study provides an insight about web usability studies that are executed for measuring effectiveness of web pages in design and usage sections. It also puts emphasis on the usability study of Hacettepe University, Department of Information Management web page. Seven volunteered users are determined from different levels. Qualitative and quantitative methods were used together for usability study. This usability study consists of three stages. In the fi rst stage, “pre-test” was implemented for determining users’ general computer and Internet skills. In the second stage, “classical usability study” was implemented. Fourteen questions that require the usage of the web page were prepared and directed to users. Clicking number and retrieval time was recorded and think-aloud protocol was also implemented during the study. In the third stage, a fi nal test was implemented to users in order to fi nd out the ideas of users about Hacettepe University, Department of Information Management web page. As a result of the usability study, positive and negative features of the web page were determined by the analyses of qualitative and quantitative data. Finally the results that were elaborated from the analyses have been used for revision that will provide an effective usage of the web page
dc.language.isotur
dc.publisherTKD
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectWeb kullanılabilirliği
dc.subjectKullanılabilirlik testi
dc.subjectHacettepe Üniversitesi
dc.subjectBilgi ve belge yönetimi bölümü
dc.subjectweb usability, usability test
dc.subjectHacettepe University
dc.subjectDepartment of information management
dc.titleWeb Sayfasının Kullanılabilirliğinin Ölçülmesi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Web Sayfası Örneği
dc.title.alternativeMeasurment of Web Usability: Web Page of Hacettepe University Department of Information Management
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.description.ozetGünümüzde bilgi giderek daha çok elektronik ortamda üretilmekte ve erişimi de web sayfaları aracılığıyla sağlanmaktadır. Internet’te yer alan web sayfası sayısının artması sonucunda benzer içeriğe sahip ancak farklı tasarımlarla hazırlanan web siteleri ortaya çıkmıştır. Web sitelerinde yer alan bilginin kullanıcı beklenti ve özelliklerine göre tasarlanarak sunulması bu bilginin etkin kullanımı açısından önemlidir. Bu çalışmada, web sayfalarının tasarımında ve kullanımında etkinliğini ölçmek için gerçekleştirilen kullanılabilirlik çalışmaları hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü web sayfasının kullanılabilirliğini ölçmek üzere yapılan bir araştırma ve sonuçları aktarılmaktadır. Bölüm web sayfası kullanıcısı olan farklı düzeyde yedi gönüllü denek üzerine gerçekleştirilen araştırmada nitel ve nicel yöntemler birlikte kullanılmıştır. Deneklere uygulama öncesi genel durumlarının belirlenmesi için bir ön test uygulanmıştır. Klasik kullanılabilirlik testinin uygulaması aşamasında deneklere bölüm web sayfasının çeşitli bölümlerinin kullanımını gerektiren on dört soru yöneltilmiştir. Soruların yanıtlanması sırasında sesli düşünme tekniği ile elde edilen veriler, tıklama sayıları ve yanıtlama süreleri kaydedilmiştir. Kullanılabilirlik çalışmasının son aşamasında kullanıcılara son test uygulanarak bölüm web sayfası ile ilgili görüşleri alınmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen nicel ve nitel veriler analiz edilerek web sayfasının kullanımını olumlu ya da olumsuz etkileyen unsurlar belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar mevcut web sayfasının etkin kullanımını sağlayacak düzenlemeler için kullanılmıştır.
dc.relation.journalTürk Kütüphaneciliği
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimi
dc.identifier.volume23
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage278
dc.identifier.endpage298
dc.fundingYok


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record