Show simple item record

dc.contributor.authorÇakmak, Tolga
dc.contributor.authorKülcü, Özgür
dc.date.accessioned2019-10-23T10:31:49Z
dc.date.available2019-10-23T10:31:49Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/03_kiy.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/10709
dc.description.abstractOrganizations tend to integrate the systems, such as document, records, web content and e-mail management that they develop for various purposes under enterprise content management. In this respect, the aim of this study is to analyze the current conditions and expectations of a defense industry organization in Turkey. According to this aim, the document management systems, electronic mail systems, Web content management applications used by the employees while running their day-to-day activities and the document/records systems used for official correspondence in 167 departments by 337 users within an organization specialized in defense industry in Turkey have been analyzed with a web based survey. Results show that the electronic mail management systems in the related organization are at a higher level than the other systems, and records management systems should be developed more than other analyzed systems. Implementation of an enterprise content management system and increasing the awareness of employees about enterprise content management are also recommended by the authors.
dc.language.isotur
dc.publisherÜNAK
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectIçerik yönetimi
dc.subjectKurumsal içerik yönetimi
dc.subjectKurumsal iIçerik yönetimi bileşenleri
dc.subjectSavunma sanayii
dc.subjectTürkiye
dc.subjectContent management
dc.subjectEnterprise content management
dc.subjectEnterprise content management components
dc.subjectDefense industry
dc.subjectTurkey
dc.titleKurumsal İçerik Yönetimi Bileşenlerinin Bir Savunma Sanayii Organizasyonu Örneğinde Değerlendirilmesi
dc.title.alternativeEvaluation of Enterprise Content Management Components within the Example of Defense Industry Organization
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.description.ozetOrganizasyonlar doküman, belge, web içerik ve e-posta yönetimi gibi farklı amaçlarla geliştirdikleri bilgi sistemlerini kurumsal içerik yönetimi altında bütünleştirmeye yönelmektedirler. Çalışmamızda bu çerçevede Türkiye’de bir savunma sanayii kuruluşundaki koşulların ve beklentilerin kurumsal içerik yönetimi bileşenleri açısından analiz edilmesi amaçlanmıştır. Belirlenen bu amaç kapsamında geliştirilen web tabanlı bir anket uygulaması ile çalışanların günlük işlerinde kullanmış oldukları doküman yönetimi sistemleri, elektronik posta sistemleri, Web içerik yönetimi uygulamaları ve Evrak/Belge Sistemleri 167 birimden 337 kullanıcı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizlere göre; kurumda elektronik posta yönetimi sistemlerinin diğer sistemlere göre daha iyi düzeyde olduğu, en çok kurumsal belge yönetimi sistemlerinin geliştirilmesi, kurumun bütününü kapsayan bir sistem yaklaşımının yapılandırılması ve bu yöndeki farkındalığın artırılması gerektiği vurgulanmıştır.
dc.relation.journalBilgi Dünyası
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimi
dc.identifier.volume12
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage263
dc.identifier.endpage279
dc.fundingYok


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record