Show simple item record

dc.contributor.authorAl, Umut
dc.contributor.authorSoydal, İrem
dc.date.accessioned2019-10-23T10:32:11Z
dc.date.available2019-10-23T10:32:11Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/yunus.hacettepe.edu.tr_~umutal_publications_tk-ua-is-2012.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/10740
dc.description.abstractThe impact of scientific studiesis measured and examined quantitatively and qualitatively by bibliometric methods. By means of research evaluation studies, comparisons are madeinbetween countries, institutions or individualsindicate scientific development, and consequently all these efforts help the formation of scientific publication policies of countries and institutions.This study analyzes the journal self-citation conceptand its impact on academic publishing. It alsoexamines bibliometric 2features of the Energy Education Science and Technology that has been indexed by the Science Citation Index Expanded since 2008.In conclusion, it is found that 94% of the Energy Education Science and Technology citations are journal self-citation.Self-citation numbers that affectthe increase of EEST’s impact factor lead to serious abnormitiesandcause unethical consequences.
dc.language.isoen
dc.publisherTKD
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectDergi Kendine Atıfı
dc.subjectEtki faktörü
dc.subjectEnergy education science and technology
dc.subjectBibliyometri
dc.subjectJournal self-citation;impact
dc.subjectEnergy Education Science and Technology
dc.subjectBibliometrics
dc.subjectImpact
dc.titleDergi Kendine Atıfının Etkisi: Energy Education Science and Technology Örneği
dc.title.alternativeThe Impact of Journal Self-Citation: The Case of Energy Education Science and Technology
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.description.ozetBibliyometrik araştırmalar bilimselçalışmaların etkinliğini ölçmekte, niceliksel ve niteliksel açıdan sorgulamaktadır. Araştırma değerlendirme çalışmaları kişiler, kurumlar ya da ülkeler arasında karşılaştırmalar yapılmasına olanak sağlamakta, ortaya çıkan sonuçlar ile ülkelerin veya kurumların bilimselgelişmişliğini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda kurumların ve ülkelerinbilimsel yayın politikaları da şekillenmektedir.Bu çalışmada dergi kendine atıf kavramı ve dergi kendine atıfının dergi yayıncılığı üzerindeki etkileri incelenmektedir. Bu bağlamda ScienceCitation Index Expanded tarafından 2008 yılından beri dizinlenmekte olan Energy Education Science and Technology adlı dergi bibliyometrik özellikleri açısından değerlendirilmiştir. Çalışmada Energy Education Science and Technology’deki atıfların %94’ünün dergi kendine atıfı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Bu durum önemli ölçüde anormallik sergilemekte ve etik olmayan sonuçlara neden olmaktadır. EEST’nin etki faktörünün yükselmesine doğrudan etki eden dergi kendine atıf sayıları derginin olduğundan farklı şekilde değerlendirilmesine yol açmaktadır.
dc.relation.journalTürk Kütüphaneciliği
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimi
dc.identifier.volume26
dc.identifier.issue4
dc.identifier.startpage699
dc.identifier.endpage714
dc.fundingYok


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record