Show simple item record

dc.contributor.authorÇakmak, Tolga
dc.contributor.authorYalçın, Haydar
dc.date.accessioned2019-10-23T10:32:16Z
dc.date.available2019-10-23T10:32:16Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/cakmakT[1].pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/10747
dc.description.abstractDevelopments in mobile applications and technology provide heavy usage of mobile phones. These developments have changed perspective of mobile phones and beyond the traditional functions of mobile phones, new technologies have transformed them as new tools that were donated with the capability of accessing almost every kind of information for daily activities. In the light of these developments, this study aims to analyze students from Hacettepe University Department of Information Management by using description method as a research method. According to aim of the study, research questions were determined as; What kind of characteristics do students have interms of mobile phone usage?, What kind of tendencies do students have for changing their mobile phones?, What are their levels for accessing internet via their mobile phones? and Which factors are important for their mobile phone selections?. In line with the determined aims and research questions of the study, data were obtained from 137 students via conducted web based survey and analyses were carried out via PASW software. Research results were revealed that; as average usage period mobile phones are used by students for seven and half years and factors such as performance, ease of use and design are important for student’s mobile phone selections. Finally it was obtained in the study thatstudents generally use internet via their mobile phones for checking out emails and following social networks
dc.language.isotur
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectMobil teknolojiler
dc.subjectMobil telefonlar
dc.subjectKullanıcı davranışları
dc.subjectKullanıcı beklentileri
dc.subjectÜniversite öğrencileri
dc.subjectTürkiye
dc.subjectMobile technologies
dc.subjectMobile phones
dc.subjectUser behaviors
dc.subjectUser expectations
dc.subjectUniversity students
dc.subjectTurkey
dc.titleÜniversite Öğrencilerin Mobil Teknoloji Kullanımı: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü örneği
dc.title.alternativeThe Use of Mobile Technology by University Students: The Sample of the Department of Information Management at Hacettepe University
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.description.ozetMobil uygulamalar ve teknolojideki gelişim mobil telefonların yoğunlukla kullanılmasını sağlamıştır. Gelişen teknoloji, mobil telefonları geleneksel telefon özelliklerini taşımaktan çıkartıp günlük yaşamda ihtiyaç duyulacak hemen her bilgiye erişim sağlayacak araçlar hâline getirmiştir. Bu çerçevede çalışmamızda Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin mobil telefon kullanım özellikleri betimleme yöntemi ile araştırılmaktadır. Çalışmamız çerçevesinde öğrencilerin mobil araç kullanım özellikleri, teknolojik araç değiştirme eğilimleri, mobil araçlardan Genel Ağ(İnternet)kullanımları ve teknolojik araç seçiminde etkili olan etmenlerin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler anket tekniğiyle 137 öğrenciden toplanmış, PASW programı ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarında öğrencilerin mobil telefon kullanım deneyiminin ortalama yedi buçuk yıl olduğu, mobil telefon seçimlerinde performans, kullanım kolaylığı ve tasarım özelliklerinin önemli olduğu, mobil Genel Ağ kullanımlarında ise e-posta kontrolü ve sosyal ağ takibinin yer aldığı ortaya çıkmıştır.
dc.relation.journalHacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimi
dc.identifier.volume18
dc.identifier.startpage47
dc.identifier.endpage61
dc.fundingYok


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record