Show simple item record

dc.contributor.authorEroğlu, Şahika
dc.contributor.authorKülcü, Özgür
dc.date.accessioned2019-10-23T10:32:19Z
dc.date.available2019-10-23T10:32:19Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/Eroğlu+KülcüBD.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/10753
dc.description.abstractEnterprise information systems are to be restructured within the frame of new approaches, the expectations of inner and outer customers to whom the organizations offer service, legal and administrative obligations and they included within the basic components of enterprise information systems. While developing records management programs, the enterprise structure and workflow, software and hardware architecture, legal and administrative obligations which influence the current information management applications have to be taken into consideration. Enterprise information systems considered within the scope of records management comprise of the backbone belonging to the e-government applications. Accordingly, the records management programs and literature related to e-government are examined within this study and information systems, records management applications and e-içişleri systems which comprise of the research field are analyzed. The survey is developed in accordance with national and international conditions, standards, legal and administrative arrangements. 500 surveys are sent to the Ministry of Internal Affairs, Central Organization, governorships of 81 cities, related district governorships and special provincial directorate of administrations; 491 of them are returned and evaluated. As a conclusion the developments of e-Interior system have been revealed and recommendations are given on the subject.
dc.language.isotur
dc.publisherÜNAK
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectE-Devlet
dc.subjectE-Içişleri
dc.subjectKurumsal Bilgi Sistemleri
dc.subjectEnterprise information systems
dc.subjectE-Government
dc.subjectE-Interior
dc.subjectMinistry of Internal Affairs
dc.subjecte-Government
dc.subjectEnterprise information systems
dc.subjectMinistry of Internal Affairs
dc.titlee-Devlet Kapsamında Kurumsal Bilgi Sistemlerinin Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği
dc.title.alternativeThe Evaluation of Enterprise Information Systems within the Scope of e-Government: A Case of the Ministry of Internal Affairs
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.description.ozetKurumsal bilgi sistemleri, kurumun hizmet verdiği iç ve dış müşterilerin beklentileri ile yasal ve idari yükümlülükleri çerçevesinde yapılandırılmakta ve temel olarak belge yönetimi programlarına dayanmaktadır. Belge yönetimi programları geliştirilirken kurumsal yapı ve işleyiş, yazılım ve donanım mimarisi, yasal ve idari düzenlemeler göz önünde bulundurulmak durumundadır. Belge yönetimi kapsamında değerlendirilen kurumsal bilgi sistemleri e-devlet uygulamalarının da omurgasını oluşturmaktadır. Çalışmada bu çerçevede belge yönetimi, kurumsal bilgi sistemleri ve e-devlete ilişkin literatür incelenmiş, araştırma alanını oluşturan İçişleri Bakanlığında bilgi sistemleri, belge yönetimi uygulamaları ve e-İçişleri sistemi analiz edilmiştir. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası koşullar, standartlar, idari ve yasal düzenlemeler çerçevesinde geliştirilen anket, İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı, 81 ilin valilikleri, bunlara bağlı kaymakamlık teşkilatları ile il özel idarelerinde görevli 500 e-devlet proje sorumlusuna gönderilmiş olup geri dönüş yapılan 491 anket değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma sonuçlarında e-İçişleri sisteminin geliştirilmesi gereken yönleri ortaya konmuş; konuyla ilgili önerilere yer verilmiştir.
dc.relation.journalBilgi Dünyası
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimi
dc.identifier.volume14
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage329
dc.identifier.endpage357
dc.fundingYok


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record