Show simple item record

dc.contributor.authorAl, Umut
dc.contributor.authorSoydal, İrem
dc.date.accessioned2019-10-23T10:32:39Z
dc.date.available2019-10-23T10:32:39Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/2564-5037-3-PB.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/10774
dc.description.abstractIn this study general information about impact assessment processes of Librar-e Turkey Planning and Pilot Project were presented. The short-term effects of the Project were also discussed by evaluating the findings of “Public Library Usage Survey” which were obtained from 78 public libraries in 26 provinces that are in the target of the Project. Public Library Usage Survey was first conducted in 2014 to start the impact assessment process of the Project. To be able to observe the possible differences of users’ perceptions about libraries that might have occurred resulting from the Project activities, the survey was applied again in 2015. The survey consists of 32 questions such as, library visit frequencies, reasons to use libraries, users’ attitudes towards the training activities that were delivered or that might be delivered in the future via the public libraries. The findings of the both Public Library Usage Surveys revealed that users’ ages and their library visit frequencies were inversely proportional, users mostly use the public libraries to borrow or read books and they tend to participate the training activities in the public libraries especially related to computer use. This study also presents some recommendations for the possible country program as well as for the future works towards the impact planning and assessment activities that have been planning to conduct in the public libraries of Turkey.
dc.language.isotur
dc.publisherTKD
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectKütüphan-E Türkiye projesi
dc.subjectEtki değerlendirme çalışmaları
dc.subjectTürkiye’de halk kütüphaneleri
dc.subjectHalk kütüphanelerinin kullanımı
dc.subjectKullanıcı araştırmaları
dc.subjectLibrar-e Turkey Project
dc.subjectPublic libraries in Turkey
dc.subjectImpact assessment studies
dc.subjectUsage of public libraries
dc.subjectUser studies
dc.titleKütüphan-e Türkiye Projesi Etki Değerlendirme Çalışmaları: Halk Kütüphanesi Kullanım Araştırması
dc.title.alternativeLibrar-e Turkey Project Impact Assessment Studies: Public Library Usage Research
dc.typearticle
dc.description.ozetBu çalışmada Kütüphan-e Türkiye Projesi etki değerlendirme çalışmaları hakkında genel bilgiler sunulmakta, projenin hedef kitlesini oluşturan 26 ildeki 78 halk kütüphanesinin kullanıcılarına yönelik olarak hazırlanmış “Halk Kütüphanesi Kullanım Araştırması Anketi”nden elde edilen bulgular değerlendirilmekte ve projenin kısa süreli etkisi tartışılmaktadır. Kütüphan-e Türkiye Projesi kapsamında Halk Kütüphanesi Kullanım Araştırması Anketi ilk olarak 2014 yılı içerisinde yapılmıştır. Aradan geçen zaman içerisinde farklılık gözlenip gözlenmediği ile ilgili olarak da 2015 yılında söz konusu anket çalışması tekrar uygulanmıştır. Anket 32 sorudan oluşmaktadır ve halk kütüphanelerinin ziyaret edilme sıklıkları, kullanılma amaçları, halk kütüphanelerinde verilmekte ve verilebilecek olan eğitimlere yönelik tutumlar gibi konularda detaylı bilgilerin elde edilmesine olanak tanımaktadır. Gerçekleştirilen her iki Halk Kütüphanesi Kullanım Araştırması Anketi sonuçları; kullanıcıların yaşları ile kütüphaneyi ziyaret etme sıklıklarının ters orantılı olduğunu, halk kütüphanelerinden en fazla kitap ödünç almak ya da okumak amaçlı olarak yararlanıldığını, özellikle bilgisayar kullanımı ile ilgili olarak halk kütüphanelerinde ücretsiz olarak verilecek eğitimlere kullanıcıların katılma eğiliminde olduklarını göstermektedir. Çalışmada, hem olası ülke projesi için hem de ülke projesi gerçekleşmese dahi, Türkiye’deki halk kütüphanelerine yönelik etki planlama ve değerlendirme çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği konusunda öneriler sunulmaktadır.
dc.relation.journalTürk Kütüphaneciliği
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimi
dc.identifier.volume29
dc.identifier.issue3
dc.identifier.startpage433
dc.identifier.endpage460
dc.fundingYok


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record