Show simple item record

dc.contributor.authorAl, Umut
dc.contributor.authorSoydal, İrem
dc.date.accessioned2019-10-23T10:32:42Z
dc.date.available2019-10-23T10:32:42Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/2444-4901-1-PB.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/10777
dc.description.abstractn this study, general information about the Librar-e Turkey Project is introduced, some studies that have been done within the scope of the Project are presented, and the findings of the “Public Library Usage Survey” that has been applied to the users of 78 libraries in 26 provinces, which are among the target audience of the Project, are evaluated. The 26-question survey has been applied from February 19 to March 14, 2014 in the public libraries located in 26 different provinces. The study gives some in-depth insight as regards the frequency of public library visits, reasons for using the libraries, attitude of the users to the possible training programs that can be offered in the public libraries. Survey results have shown that public library users in rural areas are in a more disadvantaged position in terms of technology ownership, compared to library users in urban areas. Moreover, it has been found out that there is an inverse relationship between the ages and library visit frequencies of the users. Results have also revealed that the most common aim of the public library users in using the libraries is borrowing or reading books, where they also show a tendency towards attending the free computer literacy training programs which will be given in the public libraries.Our study reveals the current situation of the public libraries which have been selected for the Librar-e Turkey Project and proposes some suggestions to public libraries for them to become centers of attraction that efficiently address the demands and needs of the citizens.
dc.language.isotur
dc.publisherTKD
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectKütüphan-E Türkiye projesi
dc.subjectTürkiye’de halk kütüphaneleri
dc.subjectHalk kütüphanelerinin kullanımı
dc.subjectKullanıcı araştırmaları
dc.subjectLibrar-e Turkey Project
dc.subjectPublic libraries in Turkey
dc.subjectUsage of public libraries
dc.subjectUser studies.
dc.titleKütüphan-e Türkiye Projesi: Halk kütüphanesi Kullanım Araştırması
dc.title.alternativeLibrar-e Turkey Project: Public Library Usage Research
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.description.ozetBu çalışmada Kütüphan-e Türkiye Projesi hakkında genel bilgiler sunulmakta, proje kapsamında yapılan çalışmalara yer verilmekte, projenin hedef kitlesini oluşturan 26 ildeki 78 halk kütüphanesinin kullanıcılarına yönelik olarak hazırlanmış “Halk Kütüphanesi Kullanım Araştırması Anketi”nden elde edilen bulgular değerlendirilmektedir. Söz konusu anket çalışması 19 Şubat 2014 ile 14 Mart 2014 tarihleri arasında proje kapsamında incelenmekte olan 26 ildeki halk kütüphanelerinde uygulanmıştır. Anket 26 sorudan oluşmaktadır ve halk kütüphanelerinin ziyaret edilme sıklıkları, kullanılma amaçları, halk kütüphanelerinde verilebilecek olan eğitimlere yönelik tutumlar gibi konularda detaylı bilgilerin elde edilmesine olanak tanımaktadır. Çalışma sonucunda, kırsal alanda yaşayan kütüphane kullanıcılarının kentsel alanda yaşayan kullanıcılara oranla teknoloji sahipliği bakımından daha dezavantajlı konumda bulunduğu, kullanıcıların yaşları ile kütüphaneyi ziyaret etme sıklıklarının ters orantılı olduğu, halk kütüphanelerinden en fazla kitap ödünç almak ya da okumak amaçlı olarak yararlanıldığı, özellikle bilgisayar kullanımı ile ilgili olarak halk kütüphanelerinde ücretsiz olarak verilecek eğitimlere kullanıcıların katılma eğiliminde oldukları belirlenmiştir. Çalışmamız, proje kapsamında seçilen kütüphanelerdeki mevcut durumu kullanım araştırmasına dayalı olarak ortaya koymakta ve halk kütüphanelerinin vatandaşların gereksinimleri doğrultusunda yararlanabilecekleri birer çekim merkezi haline dönüştürülmesi hedefine yönelik olarak neler yapılabileceği konusunda öneriler sunmaktadır
dc.relation.journalTürk Kütüphaneciliği
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimi
dc.identifier.volume28
dc.identifier.issue3
dc.identifier.startpage288
dc.identifier.endpage307
dc.fundingYok


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record