Show simple item record

dc.contributor.advisorAvcu, Nihaltr_TR
dc.contributor.authorBoyacıoğlu, Haticetr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T11:47:22Z
dc.date.available2015-10-14T11:47:22Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1078
dc.description.abstractAge estimation is a complex and important issue in forensic sciences. Teeth, being one of the toughest and most durable tissues in the living organisms and being able to preserve their morphology longer compared to other organs, have brought a new perspective to age estimation studies. In addition, teeth have low metabolism characteristics, and the information obtained from tooth development leads to most accurate results with respect to other structures in organisms, which have both become important factors in the development of forensic odontology. One of the current methods for dental age estimation in adults is the investigation of secondary dentine deposition. Radiological measurement of secondary dentine deposition is among the simple, reliable and economical methods applied in forensic sciences. In the literature, Drusini's and Cameriere's methods are often the preferred methods for estimation of age. These methods are specific to the community for which they are developed, therefore it is advised that the applicability of these methods to other communities should be investigated. The aim of this study is to investigate the applicability of Drusini's and Cameriere's methods to the Turkish population and to determine the most effective method. Cameriere's and Drusini's methods were applied to the panoramic images of hundred adult patients and the necessary measurements were made with the ImageJ program. The pulp/tooth area ratio of the canines were determined as in Cameriere's method. Tooth coronal indexes of the lower premolar and molar teeth were obtained according to Drusini's method. The correlations of our results with age were evaluated and a Turkish community specific regression model was obtained by Cameriere's method. However, Drusini's method was assessed that it is not statistically applicable to the Turkish population. We think that the derived regression model can be used in conjunction with other methods in criminal cases and at the same time it is also an important step for further studies.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectTeethtr_TR
dc.subjectpulp
dc.subjectsecondary dentine deposition
dc.subjectcameriere’s method
dc.subjectdrusini’s method Dişler
dc.subjectpulpa
dc.subjectsekonder dentin birikimi
dc.subjectcameriere’nin metodu
dc.subjectdrusini’nin metodu
dc.titleYetişkin Türk Popülasyonu Için Yaş Belirlemede Iki Farkli Metodun Uygulanabilirliklerinin Panoramik Görüntülerde Incelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2015/1908tr_TR
dc.bolumAğız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetAdli bilimlerde yaş belirleme karmaşık ve önemli bir konudur. Dişlerin canlılardaki en sert ve dayanıklı yapılardan olmaları, diğer organlara göre daha uzun süre morfolojik yapılarını koruyabilmeleri yaş belirleme çalışmalarına yeni bir bakış açısı getirmiştir. Ayrıca dişlerin düşük metabolizma özellikleri ve gelişim düzeninden alınan bilgilerin organizmadaki diğer yapılara oranla en doğru sonuçları vermesi adli odontolojinin gelişmesinde önemli bir etken olmuştur. Erişkin dişlerinden yaş belirlemede geçerli metodlardan birisi sekonder dentin birikiminin incelenmesidir. Radyolojik olarak sekonder dentin birikiminin ölçülmesi adli bilimlerde uygulanabilen basit, güvenilir ve ekonomik metodlar arasındadır. Literatürde Cameriere'nin ve Drusini'nin metodları yaş belirlemede sıklıkla tercih edilen yöntemlerdir. Bu metodların oluşturuldukları topluma özgü olması nedeniyle diğer toplumlar için uygulanabilirliklerinin araştırılması önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı Drusini'nin ve Cameriere'nin metodlarının Türk toplumunda uygulanabilirliğinin araştırılması ve en geçerli metodun saptanmasıdır. Yüz erişkin hastanın panoramik görüntülerinde Cameriere'nin ve Drusini'nin metodları uygulanarak ImageJ programı ile gerekli ölçümler yapılmıştır. Cameriere'nin metodu uygulanarak kanin dişlerde pulpa/diş alan oranı belirlenmiştir. Drusini'nin metoduna göre de alt premolar ve molar dişlerden diş koronal indeksi elde edilmiştir. Sonuçlarımızın yaş ile korelasyonları değerlendirilmiş ve Cameriere'nin metodu ile Türk toplumuna özgü regresyon modeli oluşturulmuştur. Ancak Drusini'nin metodu istatistiksel olarak Türk toplumuna uygulanabilir bulunmamıştır. Elde ettiğimiz regresyon modelinin adli vakalarda diğer yöntemlerle birlikte kullanılabilir olduğu, aynı zamanda sonraki çalışmalar için de önemli bir basamak olduğu düşüncesindeyiz.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record