Show simple item record

dc.contributor.authorAl, Umut
dc.contributor.authorDüzyol Doğan, Güleda
dc.contributor.authorSoydal, İrem
dc.contributor.authorTaşkın, Zehra
dc.date.accessioned2019-10-23T10:39:43Z
dc.date.available2019-10-23T10:39:43Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/Al Doğan vd.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/10798
dc.description.abstractLibraries for Everyone is the most comprehensive project concerning municipal libraries in Turkey. The project aims to improve the quality of life among the Turkish society with a particular emphasis on the disadvantaged segmentsby turning municipal libraries into attraction centers where citizens get free access to hardware, software and training facilities that will enable them to benefit at the highest level from the possibilities of information and communication technologies. This study gives information about the Libraries for Everyone Project in general, examines the works carried out in our country for the municipal libraries and shares the findings of research carried out in the libraries under the project. The study was based on data obtained from 4317 municipal library usersand was collected through face to face surveys applied in August and September 2016. Findings showed that,municipal library users are generally composed of young people and students that form a certain group of users who benefit from the library on a regular basis. Findings also revealed that among all age groups, younger users visit the libraries more often than the older ones. In addition, it is understood that users would be interested in training activities to be given in the municipal libraries in various topics (e.g., use of informationand communication technologies, e-government applications). This research, which forms the baseline study of this project and other works to be carried out in the future, is expected to enable us to become more familiar with the geography of municipal libraries fed from different data sources.
dc.language.isotur
dc.publisherTKD
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectHerkes Için kütüphane projesi
dc.subjectBelediye kütüphaneleri
dc.subjectKütüphane kullanımı
dc.subjectYerel yönetimlere bağlı kütüphanelerin kullanımı
dc.subjectKullanıcı araştırmaları
dc.subjectLibraries for Everyone Project
dc.subjectMunicipal libraries
dc.subjectLibrary usage
dc.subjectUsage of local administration libraries
dc.subjectUser studies
dc.titleHerkes İçin Kütüphane Projesi Başlangıç Çalışması
dc.title.alternativeBaseline Study of Libraries for Everyonetr_en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.description.ozetHerkes için Kütüphane Projesi ülkemizde belediye kütüphaneleri odağa alınarak gerçekleştirilen günümüze kadar yapılan en kapsamlı projedir. Proje belediye kütüphanelerini, vatandaşların bilgi ve iletişim teknolojisi olanaklarından en üst düzeyde faydalanmalarını sağlayacak donanım, yazılım ve eğitim olanaklarına ücretsiz olarak erişebilecekleri cazibe merkezleri haline dönüştürmeyi ve toplumun, özellikle de dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.Bu çalışmanın amacı genel hatlarıyla Herkes için Kütüphane Projesi ile ilgili bilgiler vermek, belediye kütüphanelerine yönelik ülkemizde yapılan çalışmaları incelemek ve proje kapsamında gerçekleştirilen kütüphane kullanım araştırmasına ait bulguları paylaşmaktır. Çalışmanın temel verileri 2016 yılının Ağustos ve Eylül aylarında uygulanan anket aracılığıyla toplanmıştır. Kütüphane ortamında kullanıcılarla yüz yüze görüşülerek yapılan anket çalışmasında 4317 belediye kütüphanesi kullanıcısından veri elde edilmiştir.Belediye kütüphanesi kullanıcıları genel olarak gençler ve öğrencilerden oluşmaktadır ve düzenli olarak kütüphanelerden yararlanan belli bir kullanıcı kitlesi bulunmaktadır. Bulgular tüm kullanıcı kitlesi içerisinde yaşı daha küçük kullanıcıların kütüphaneye daha fazla gittiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, çeşitli konularda (örneğin, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanım, e-devlet uygulamaları gibi) belediye kütüphanelerinde verilecek eğitimlere kullanıcıların ilgi göstereceği anlaşılmaktadır.Proje ile ilgili başlangıç noktası niteliğinde olan bu çalışmanın ve ileride gerçekleştirilecek diğer çalışmaların, farklı veri kaynaklarından beslenerek belediye kütüphaneleri coğrafyasını daha yakından tanımamızı sağlayacağı düşünülmektedir.
dc.relation.journalTürk Kütüphaneciliği
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimi
dc.identifier.volume31
dc.identifier.issue1
dc.fundingYok


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record