Recent Submissions

 • Sağlık Sektöründe ve Sağlık Kuruluşlarında Teknoloji Yönetimi 

  Sargutan, Erdal (Hacettepe Üniversitesi, 2006)
  SAĞLIK SEKTÖRÜNDE VE SAĞLIK KURULUŞLARINDA TEKNOLOJİ YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER I- BİLİM VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KAVRAMLAR, TANIMLAMALAR BİLİM VE TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ GEREKLİLİĞİ BİLİM ...
 • 50.Yılında Hacettepe iktisat 

  Akkoyunlu Wigley, Arzu; Attar, M.Aykut; Mıhçı, Hakan; Özel, Hüseyin (Hacettepe Üniversitesi, 2018)
  Kendini değiştirmenin ne kadar güç olduğunu düşünürsen, başkalarını değiştirmede şansının ne kadar az olduğunu anlarsın. Voltaire Doğum günleri, bireyler açısından olduğu kadar ve belki de onlardan daha fazla, kurumlar ...
 • Türkiye'de Sığınmacılar 

  Çağlar, Ali (Hacettepe Üniversitesi, 2005)
  Bu çalışma, 'Sığınmacılar ve Türkiye' konusunda gereksinilen bilgilerin dahaa derli-toplu bir biçimde, bütünlük içerisinde bir arada olması gereksiniminin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bilindiği üzere, uzun süre göç veren ...
 • Sosyal Politika Bilimi 

  Sargutan, Erdal (Hacettepe Üniversitesi, 2006)
 • Örgüt ve İnsan 

  Ergeneli, Azize (Hacettepe Üniversitesi, 2006)
  Bu kitabı hazırlamaya başladığım ilk yıllarda özellikle yüksek lisansta ve doktorada verdiğim Örgütsel Davranış dersi için bir materyal oluşturma amacı vardı. Ancak, zaman içinde öğrencilerin öğrendikleri şeyleri hep "bugün" ...
 • Kamu Ekonomisi 

  Akalın, Güneri (Hacettepe Üniversitesi, 2006)
  Bu kitap, Kamu Ekonomisi alanında yapılan önceki çalışmalardan daha farklı bir içerikle sunulmaktadır. Öncelikle kitap daha kapsamlı ve güncel bir yapı taşımaktadır. Aslında Kamu Ekonomisi, Türkiye'de varlığının pek farkında ...
 • Kadına Yönelik Şiddetin Ekonomi Politiği 

  Güler Aydın, Derya (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
  Bu derleme kitaptaki yazılar Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kadın Platformunun 5 Mart 2012 tarihinde, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği panelde sunulan ve sonrasında yazarların ...
 • İş Değerlendirmesinde Puanlama Yöntemleri 

  Timur, Hikmet; Kılıç, Mustafa (Hacettepe Üniversitesi, 2005)
  Yönetimin, dolayısıyla insan kaynakları yönetiminin temelini iki sözcük oluşturmaktadır. Bunlardan birincisi "etkililik", diğeri ise "verimlilik"tir. En yalın anlatımla "etkililik" amaca ulaşma derecesi, verimlilik ise ...
 • Gruplarla Sosyal Hizmet 

  Duyan, Veli (Hacettepe Üniversitesi, 2007)
  Engellilik, sadece engelli bireyleri ilgilendiren bir sorun degildir. Engellilik, engellilerin aileleri için de onemli olçude bir sorunlar yumagidir. Engelli gocuklarin, ozellikle anneleri yogun sorunlarla kar§ila§ir. ...
 • Diplomacy and Diplomatic Correspondence 

  Tezok, Ahmet Funda (Hacettepe Üniversitesi, 2014)
  1. What is Diplomatic Correspondence? Diplomatic Correspondence consists of all kinds of communication that denotes the policy and/or approach of one State and its requirements or demands, as well as commitments on a ...
 • Darwin ve Evrimsel İktisat Sempozyumu 

  Kaymak, Muammer; Şahinöz, Ahmet (Hacettepe Üniversitesi, 2009)
  İngiliz doğa bilimci Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı eseri bibimin ilerlemesinde, 17. yüzyıl bilim devriminin açtığı çığırı tamamlayan önemli bir rol oynadı. 17. yüzyıl bilim devrimi fiziksel ...
 • A Comparative Study of Perceptions of Armenians In Turkey and Armenıa Regarding 1915 Medz Yeghern 

  Yayloyan, Diana (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-09-30)
  YAYLOYAN, Diana, The Comparative Study Of Perceptions of Armenians in Turkey And Armenia Regarding 1915 Medz Yeghern. Master’s Thesis, Ankara, 2015. This study deals with the perception of 1915 Medz Yeghern among Armenians ...
 • İş ve Meslek Danışmanlarının Duygusal Emek Kullanımı ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkide Çalışma Arkadaşları Desteğinin Düzenleyici Etkisi 

  Özdamar, Dilşad (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  The aim of this study is to examine the relationship between emotional labour and burnout level of job and occupation consultants and the moderator effect of coworkers support on this relationship. In this study, emotional ...
 • Separatism In The Post-Soviet Geography and Russian Interventionism: The Case of Transnistria 

  Radu, Ivan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-09)
  In the context of the collapse of the Soviet Union, a series of separatist movements emerged in the Soviet republics. Following independence, Moldova had to deal with a separatist movement in the Transnistrian region, ...
 • Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerdeki Sözleşmeli İdarecilerin İş Doyum Düzeyleri:Ankara İli Örneği 

  Sağlam, Cihan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Sağlam, Cihan. Job Satisfaction Levels of Contracted Administrators in Hospitals of Ministry of Health: The Case of Ankara. Master Thesis, Ankara, 2019. Measuring job satisfaction levels of people who are working in ...
 • Determinants of the Dynamic Correlation Patterns Between Stock Prices and Exchange Rates 

  Özdem , Ahmet Sacit Seyid (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  The foreign exchange market and the stock market are two of the most important markets in which investors and traders participate. The first is the largest market in terms of transaction volume. The question of whether ...
 • Kolombiya’daki Barış Sürecinin Radikal Demokrasi Teorisiyle Analizi 

  Kalınbacak, Merve (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-09)
  The peace settlement on 26 November 2016 – in between the Colombia Government and Revolutionary Armed Forces of Colombia (hereafter, FARC), overcame the half-century civil war and insecurity environment in Colombia. Thanks ...
 • Turkey's 'Anomalies' in the International Nuclear Nonproliferation Regime 

  Ünal, Gün (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-09-27)
  Turkey is in compliance with the global nuclear nonproliferation regime in both legal and verbal terms. It voices support for the norms of nuclear nonproliferation, nuclear disarmament and peaceful use of nuclear technology. ...
 • Endüstri 4.0 Sürecinin Teknoloji Kabul Modeli ve Teknolojik Yatkınlık Endeksi Çerçevesinde Davranışsal Açıdan İncelenmesi 

  Pamuk, Nurten Sinem (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  The main objective of this research is to make a study to describe the relationship between the structures of Industry 4.0 and the human behaviors by associating the Parasuraman's Technological Acceptance Model and Davis's ...
 • Endüstri 4.0 Sürecinin Teknoloji Kabul Modeli ve Teknolojik Yatkınlık Endeksi Çerçevesinde Davranışsal Açıdan İncelenmesi 

  Pamuk, Nurten Sinem (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  The main objective of this research is to make a study to describe the relationship between the structures of Industry 4.0 and the human behaviors by associating the Parasuraman's Technological Acceptance Model and Davis's ...

View more