Show simple item record

dc.contributor.advisorÖmer Görduysus, Mehmettr_TR
dc.contributor.authorKüçükkaya, Selentr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T12:07:35Z
dc.date.available2015-10-14T12:07:35Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1100
dc.description.abstractA comparative evaluation of the cytotoxicity of different rootend filling materials and their apical leakage and marginal adaptation in relation to different root-end cavity preparation techniques. Hacettepe University Institute of Health Sciences, Ph.D. Thesis in Endodontics, Ankara, 2014. The aims of this study are to evaluate the sealing efficacy and marginal adaptation of MTA, CEM and Biodentine in cavities prepared by different root-end cavity preparation techniques and to analyze the cytotoxic effects of these materials. A total of 72 extracted human upper anterior teeth were used. Teeth were randomly divided as 60 teeth in experimental groups and 6 teeth each for positive and negative control groups. The crowns were removed so that the length of all roots in experimental and positive control groups was adjusted to 15 mm and their root canals were instrumented. Only specimens in experimental groups were obturated and their root-end resections were performed. Specimens in experimental groups were randomly divided into six groups including 10 specimens in each group as follows: Grup 1: Ultrasonic retrotip+MTA, Grup 2: Ultrasonic retrotip+CEM, Grup 3: Ultrasonic retrotip+Biodentine, Grup 4: Er:YAG laser tip+MTA, Grup 5: Er:YAG laser tip+CEM, Grup 6: Er:YAG laser tip+Biodentine. Microleakage was measured by fluid-filtration method. Thereafter, 6 specimen from each experimental group were randomly selected to analyze marginal adaptation. The roots were transversally sectioned in order to obtain the apical 5 mm. Next, each specimen was prepared longitudinally with burs and subsequently with sandpapers in order to expose the filling materials. Then, the specimens were prepared for scanning electron microscopy analysis. Marginal adaptation was evaluated through scoring of taken micrographs and also measured with Image J software. Human periodontal ligament fibroblasts were cultured for cytotoxicity analysis. MTA, CEM and Biodentine were prepared and after 24 hours they were applied to cells by using Millicell-96 cell culture insert plates for 24, 48 and 72 hours of incubation periods. The effect of materials on cell viability was estimated by WST-1 assay. Data were analyzed with; two-way ANOVA, Bonferroni, Kruskall-Wallis, Mann-Whitney-U, Siegel & Castellan, Spearman correlation coefficient and ANOVA with repeated measures tests. According to the results, no significant difference was found between materials regarding microleakage and marginal adaptation (p>0.05). Significantly higher microleakage and worse marginal adaptation were seen for materials placed in cavities prepared by laser tips compared with those prepared by ultrasonic tips (p<0.05). Positive correlation was found between the results of scoring and Image J analysis (r=0.596, p<0.001). Based on the results of cytotoxicity analysis, no significant differences were found between materials at each time period (p>0.05). The highest cytotoxicity for Biodentine was seen at 24 hours whereas for MTA and CEM at 72 hours (p<0.05). Different root-end cavity preparation techniques affected the microleakage and marginal adaptation of filling materials. CEM and Biodentine showed similar microleakage, marginal adaptation and cytotoxicity results to MTA.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectApical surgery
dc.subjectCalcium silicate
dc.subjectFibroblasts
dc.subjectLaser
dc.subjectUltrasonics apikal cerrahi
dc.subjectFibroblast
dc.subjectKalsiyum silikat
dc.subjectLazer
dc.subjectUltrasonik
dc.titleFarklı Kök Ucu Dolgu Materyallerinin Sitotoksik Etkilerinin ve Farklı Kök Ucu Kavite Preparasyon Tekniklerine Bağlı Olarak Apikal Sızıntı ve Kenar Uyumlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2014/1589tr_TR
dc.bolumEndodonti Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetFarklı kök ucu dolgu materyallerinin sitotoksik etkilerinin ve farklı kök ucu kavite preparasyon tekniklerine bağlı olarak apikal sızıntı ve kenar uyumlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Endodonti Programı Doktora Tezi, Ankara, 2014. Çalışmanın amaçları farklı kök ucu kavite preparasyon teknikleri ile hazırlanmış kavitelere yerleştirilen MTA, CEM ve Biodentine'i mikrosızıntı ve kenar uyumu açısından değerlendirmek ve bu materyallerin sitotoksik etkilerini incelemektir. Deneyler için 72 adet çekilmiş, insan üst ön dişleri kullanılmıştır. Deney grupları 60, pozitif ve negatif kontrol grupları da 6 adet örnek olacak şekilde dişler rastgele ayrılmıştır. Deney ve pozitif kontrol gruplarındaki dişlerin kök boyları 15 mm olacak şekilde kronları uzaklaştırılmış ve kök kanal şekillendirmeleri yapılmıştır. Sonrasında sadece deney grubundaki örneklerin kök kanal dolguları yapılmış ve devamında kök uçları rezeke edilmiştir. Deney gruplarında yer alan bu örnekler, her grupta 10 adet örnek olmak üzere rastgele altı gruba şu şekilde ayrılmıştır: Grup 1: Ultrasonik uç+MTA, Grup 2: Ultrasonik uç+CEM, Grup 3: Ultrasonik uç+Biodentine, Grup 4: Er:YAG lazer ucu+MTA, Grup 5: Er:YAG lazer ucu+CEM, Grup 6: Er:YAG lazer ucu+Biodentine. Mikrosızıntı ölçümü, sıvı filtrasyon yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Kenar uyumu analizi için her bir deney grubundan 6 adet örnek rastgele seçilmiştir. Apikal 5 mm'lik kısmı içerecek şekilde enine kesitler alınmıştır. Frez ve ardından zımpara ile dolgu materyalleri açığa çıkarılacak şekilde uzunlamasına hazırlanan örnekler taramalı elektron mikroskobu ile incelenmişlerdir. Elde edilen görüntüler üzerinde analizler, skorlama ve Image J programında ölçüm yapılarak gerçekleştirilmiştir. Sitotoksisite analizi için insan periodontal ligament fibroblast hücreleri kültüre edilmiştir. MTA, CEM ve Biodentine hazırlandıktan 24 saat sonra, Millicell-96 hücre kültür insert plakları kullanılarak hücrelere 24, 48 ve 72 saat inkübasyon periodlarında uygulanmıştır. Materyallerin hücre canlılığına etkisi WST-1 analizi ile değerlendirilmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde; iki yönlü varyans analizi, Bonferroni, Kruskall -Wallis, Mann-Whitney-U, Siegel & Castellan testleri, Spearman korelasyon katsayısı ve tekrarlı ölçümlerde varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, mikrosızıntı ve kenar uyumu açısından dolgu materyalleri arasında anlamlı farklılık görülmemiştir (p>0,05). Lazer ile açılan kök ucu kavitelerine yerleştirilen materyallerde, ultrasonik ile açılanlara göre anlamlı olarak daha fazla mikrosızıntı ve daha kötü kenar uyumu görülmüştür (p<0,05). Image J ve skorlama ile yapılan analizlerin sonuçları pozitif korelasyon göstermiştir (r=0,596, p<0,001). Sitotoksisite analizi sonuçlarına göre her bir zaman diliminde materyaller arasında farklılık görülmemiştir (p>0,05). En yüksek sitotoksisite Biodentine için 24 saat sonunda, MTA ve CEM için ise 72 saat sonunda görülmüştür (p<0,05). Farklı kök ucu kavite preparasyon tekniklerinin, dolgu materyallerinin mikrosızıntısı ve kenar uyumu üzerine etkisi olduğu görülmüştür. CEM ve Biodentine, MTA ile benzer mikrosızıntı, kenar uyumu ve sitotoksisite sonuçları oluşturmuştur.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record