Show simple item record

dc.contributor.advisorSeval Ölmez, M.tr_TR
dc.contributor.authorAksoy, Buraktr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T12:17:28Z
dc.date.available2015-10-14T12:17:28Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1110
dc.description.abstractThe aim of this study was to investigate and compare the clinical and radiographic success rates zinc oxide eugenol, calcium hydroxide and MTA products in pulpotomized primary molars. Access cavities for pulpotomy were prepared in 105 primary molars in 40 children. Following hemorrhage control with ferric sulphate, the teeth were randomly assigned into three groups with respect to the medicament used over the pulpotomy site: Group 1: zinc oxide eugenol; Group 2: calcium hydroxide cement and Group 3: MTA. The teeth were further restored using glass ionomer cement and stainless steel crowns. Follow-up examinations were carried out at 1, 3, 6, 9, 12, 18, 21 and 24 months. Clinical failure rate was % 11,8 in Group 1, % 26,0 in Group 2, % 14,3 in Group 3. Radiographic failure rate was % 20,8 in Group 1, % 37,6 in Group 2, % 25,7 in Group 3. The present results demonstrate that calcium hydroxide yields significantly lower radiographic and clinical success rates compared to zinc oxide eugenol and MTA products at 24 months. The difference of both three products is not statistically relevant (p<0,05).tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectPulpotomytr_TR
dc.subjectPrimary Teeth
dc.subjectFerric Sulphate
dc.subjectMineral Trioxide Aggregate
dc.subjectCalcium Hydroxide
dc.subjectZinc Oxide Pulpotomi
dc.subjectSüt Dişi
dc.subjectFerrik Sülfat
dc.subjectMineral Trioksit Agregat
dc.subjectKalsiyum Hidroksit
dc.subjectÇinko Oksit Öjenol
dc.titleSüt Dişlerinde Ferrik Sülfat Amputasyonunda Kullanılan Farklı Kaide Materyallerinin Başarıya Etkilerinin Klinik ve Radyografik Olarak İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2013/652tr_TR
dc.bolumPedodonti Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, süt dişi pulpotomi tedavisinde ferrik sülfat uygulamasını takiben kaide materyali olarak yerleştirilecek kalsiyum hidroksit, çinko oksit öjenol ve MTA ürünlerinin klinik ve radyografik başarı düzeylerini kıyaslamak amacıyla yürütülmüştür.40 çocuğa ait 105 süt azı dişinde pulpotomi tedavisi uygulanmak üzere endodontik giriş kavitesi açılmıştır. Ferrik sülfatla kanama kontrolünü takiben kullanılacak pulpotomi medikamentine göre dişler rastgele 3 gruba ayrılmıştır: Grup1 (kontrol grubu): çinko oksit öjenol siman, Grup 2: kalsiyum hidroksit pat ve Grup 3: MTA. Dişler cam iyonomer siman ve paslanmaz çelik kronlarla restore edilmiştir. Dişler klinik ve radyografik olarak 1, 3, 6, 9, 12, 18, 21 ve 24 ay periyotlarında düzenli takip edilmiştir. Klinik olarak Grup 1?de % 11,8; Grup 2?de % 26,0 ve Grup 3?te % 14,3 oranında başarısızlık görülmüştür. Radyolojik değerlendirme açısından Grup 1?de genel başarısızlık oranı % 20,8 iken Grup 2?de bu oran % 37,6 olup Grup 3?de % 25,7 şeklinde tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, süt azı dişlerinde pulpotomi ajanı olarak kullanılan kalsiyum hidroksitin 24 aylık takip periyodu sonunda klinik ve radyolojik olarak test edilen MTA ve çinko oksit öjenol preparatlarına göre daha düşük başarı oranına sahipken, diğer iki materialin benzer sonuçları vermiş olduğunu göstermektedir. Her üç preparat arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p < 0,05).tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record