Show simple item record

dc.contributor.advisorCavit Çehreli, Zafertr_TR
dc.contributor.authorSara Eryürük, Ayşe Sezgitr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T12:17:29Z
dc.date.available2015-10-14T12:17:29Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1112
dc.description.abstractThis study aimed to investigate the effect of short-term intracanal application of calcium hydroxide on the apical leakage of root fillings with an apical barrier. Root canals of 288 extracted intact, single-rooted teeth were prepared up to #90 using K-type files in conjunction with 2,5 % NaOCl irrigation between each file size. In each root, a divergent open apex was simulated by retrograde apical preparation with a #30 rotary files. Following sectioning of crowns and adjusting root length to 12 mm, half of the roots (n=144) were filled with a calcium hydroxide paste (experimental group) using a lentulo spiral in a low-speed handpiece. The teeth were kept in moist gauze for 30 days. The teeth in experimental group were further assigned into two subgroups. The teeth in first subgroup (n=72) were irrigated with 2,5% NaOCl without mechanic agitation, while in the second subgroup (n=72), the root canals were rinsed with 2,5% NaOCl using passive ultrasonic irrigation. Thereafter, a 4mm apical barrier of mineral trioxide aggregate (MTA) was placed into the canals. Each subgroup was further divided to three groups: where 24 specimens were filled with Gutta-Percha/AH Plus, 24 specimens with Resilon/Epiphany and in 24 specimens being left empty. The specimens in control group were prepared by repeating the same procedures in experimental group. Apical parts of the roots were subjected to fluid filtration and apical microleakage values were determined after 24 hours and 30 days. Statistical analysis of experimenal data was made using Wilcoxon Signed Ranks Test and Conover's Multiple Comparison Test with Bonferroni correction. The control group showed better sealing properties than the experimental group (p<0,001). Likewise, passive ultrasonic irrigation group resulted in better sealing performance (p<0,001). Compared with ProRoot MTA, MTA Angelus apical barriers showed significantly greater apical leakage (p<0,001). In both the experimental and control groups, there was no significant difference between the apical leakage of gutta-percha and Resilon groups (p>0,0031), irrespective of the type of irrigation protocol or apical barrier. However, when MTA Angelus was used as an apical barrier after ultrasonic irrigation, roots filled with gutta-percha showed significantly greater apical leakage in compared to those filed with Resilon (p<0,0031).tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectCalcium hydroxidetr_TR
dc.subjectApexification
dc.subjectGutta percha
dc.subjectMicroleakage
dc.subjectRoot canal preparation Kalsiyum hidroksit
dc.subjectApeksifikasyon
dc.subjectGutta-perka
dc.subjectMikrosızıntı
dc.subjectKök kanal preparasyonu
dc.titleKanal İçi Kalsiyum Hidroksit Uygulanmış Dişlerde Apikal Bariyerli Kanal Dolgularının Sızdırmazlık Direncinin İncelenmesitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.callno2014/1444tr_TR
dc.bolumPedodonti Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, kısa süreli kanal içi kalsiyum hidroksit uygulamasının apikal bariyerli kanal dolgularının sızdırmazlığı üzerindeki etkilerini in vitro koşullarda incelemek amacıyla yürütülmüştür. Periodontal nedenlerle çekilmiş, çürüksüz tek köklü daimi dişler (n=288), manuel endodontik eğelerle ISO 90 numaraya kadar %2,5 sodyum hipoklorit irrigasyonu ile genişletilmiştir. Açık apeks morfolojisini simüle edebilmek amacıyla, köklere retrograd olarak döner endodontik eğelerle apikal genişletme yapılmıştır. Hazırlanan örneklerin kron kısımları su soğutması altında elmas frezlerle uzaklaştırılarak 12 mm boyunda standart kök kanalları elde edilmiştir. Çalışma grubunda (n=144) köklere 30 gün süreyle kanal içi kalsiyum hidroksit patı uygulandıktan sonra dişlerin yarısı manuel (pasif) %2,5 sodyum hipoklorit irrigasyonu ile (n=72), diğer yarısı ise pasif ultrasonik irrigasyon ile muamele edilerek kanal içi kalsiyum hidroksit uzaklaştırılmıştır (n=72). Ardından tüm örneklere iki farklı mineral trioksit agregatı (MTA) kullanılarak 4mm'lik apikal bariyerler yerleştirilmiştir. Dişler sonrasında 3 gruba ayrılmış (n=24/grup), kanallar ilk grupta gutta-perka, ikinci grupta Resilon ile doldurulmuş, kalan 24 dişin kanalları boş bırakılmıştır. Kanal içi kalsiyum hidroksit uygulamasının yapılmadığı kontrol grubunda (n=144) tüm alt gruplar deney grubu ile aynı şekilde oluşturulmuştur. Hazırlanan örnekler, 24 saat ve 30 gün süreyle sıvı filtrasyon testine tabi tutularak, sızıntı miktarı kantitatif olarak kaydedilmiştir. Verilerin istatistiksel incelemesinde Bonferroni düzeltmeli Wilcoxon İşaret Testi ve Conover Çoklu Karşılaştırma Testleri kullanılmıştır. Deney gruplarındaki sızıntı düzeyleri kontrol gruplarına kıyasla anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,001). Manuel irrigasyon, pasif ultrasonik irrigasyona kıyasla sızıntı miktarını anlamlı düzeyde arttırmıştır (p<0,001). MTA Angelus kullanılan gruplarda, ProRoot MTA gruplarına kıyasla sızıntı değerinde anlamlı bir artış gözlenmiştir (p<0,001). Deney ve kontrol gruplarında irrigasyon yöntemi ve apikal bariyer tipinden bağımsız olarak, Gutta-perka ve Resilon arasında apikal sızıntı düzeyleri açısından bir fark bulunmamıştır (p>0,0031). Ancak pasif ultrasonik irrigasyonu takiben MTA Angelus apikal bariyer kullanıldığında, Gutta-perka ile kanal dolgusu yapılan gruplardaki sızıntı düzeyi, Resilon ile kanal dolgusu yapılan gruplara kıyasla anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,0031).tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record