Show simple item record

dc.contributor.advisorNurşen Başaran, A.tr_TR
dc.contributor.authorBacanlı, Mervetr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T12:29:40Z
dc.date.available2015-10-14T12:29:40Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1134
dc.description.abstractFree oxygen radicals react with genetic material such as DNA, RNA and other cell macromolecules and the cause oxidative damage. There is a worldwide increasing interest about antioxidant compounds which could delay or prevent oxidative damage by inactivating free radicals. From the idea that nature is not harmful and studies about toxic effects of synthetic antioxidants showing that the usage of sources of natural antioxidants, vegetables, fruits, spices and teas are increasing. The phenolic compounds in plants are the main sources of antioxidant effects of herbs. In this thesis, antioxidant capacity, possible cytotoxic, genotoxic properties and protective effects of herbal phenolic compounds such as galangin, limonene, naringin, puerarin and ursolic acid have been investigated. Their antioxidant properties, possible cytotoxic effects, possible genotoxic effects and antigenotoxic effects against oxidative damage were investigated by trolox equivalent antioxidant capacity assay (TEAC), neutral red uptake assay (NRU) and 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5- diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay, single cell gel electrophoresis (COMET) and micronucleus assay (MN) method, respectively. In TEAC assay, antioxidant capacities of studied phenolic compounds were increased proportionately with concentration. In NRU and MTT assays, all of the studied compounds have showed cytotoxic effects at high concentrations in V79 cells. In COMET and MN assays, all of the studied compounds have not genotoxic effects at low concentrations and at concentrations below cytotoxicity they have decreased H2O2 induced oxidative damage.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectGenotoxicity
dc.subjectCytotoxicity
dc.subjectPhenolic compounds
dc.subjectTrolox equivalent antioxidant capacity genotoksisite
dc.subjectSitotoksisite
dc.subjectFenolik bileşik
dc.subjectTroloks eşdeğer antioksidan kapasite
dc.titleBitkisel Kaynaklı Fenolik Yapıdaki Bileşiklerin Olası Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2014/1170tr_TR
dc.bolumFarmasötik Toksikoloji Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetSerbest oksijen radikalleri, DNA, RNA gibi genetik materyal ve diğer hücre makromolekülleriyle reaksiyona girerek oksidatif hasara yol açmaktadır. Serbest radikalleri inaktive ederek oksidatif hasarı geciktirebilen veya önleyebilen antioksidan bileşiklere karşı ilgi tüm dünyada artmaktadır. Doğadan gelenin zararlı olmayacağı düşüncesi ve sentetik antioksidan maddelerin toksik etkilerinin olduğunu gösteren çalışmaların varlığı, doğal antioksidan kaynakları olan sebze, meyve, baharat ve çayların kullanımını artırmaktadır. Bitkisel ürünlerin antioksidan etkileri içeriklerindeki fenolik bileşiklerden ileri gelmektedir. Bu tez çalışması kapsamında bitkisel fenolik bileşiklerden galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddelerinin olası sitotoksik ve genotoksik özellikleri incelenmiştir. Bileşiklerin antioksidan özellikleri troloks eşdeğer antioksidan kapasite tayini (TEAK), olası sitotoksik etkileri nötral kırmızı alım yöntemi (NKA) ve 3-(4,5-dimetiltiyazol-2-il)- 2,5-difeniltetrazolyum bromür (MTT) yöntemleriyle, olası genotoksik etkileri ve oksidatif hasara karşı antigenotoksik etkileri tek hücre jel elektroforez (COMET) ve mikroçekirdek (MÇ) yöntemleriyle değerlenmiştir. TEAK analizi sonucunda çalışılan fenolik bileşiklerin antioksidan kapasitesinin konsantrasyonla orantılı olarak arttığı bulunmuştur. NKA ve MTT yönteminde tüm fenolik bileşikler V79 hücrelerinde yüksek konsantrasyonlarda sitotoksik etki göstermiştir. COMET ve MÇ yönteminde, çalışılan bileşiklerin düşük konsantrasyonlarında genotoksik etkilerinin olmadığı, sitotoksik etki göstermedikleri konsantrasyonlarında H2O2 ile oluşturulan oksidatif DNA hasarını önledikleri saptanmıştır.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record