Show simple item record

dc.contributor.authorKülcü, Özgür
dc.contributor.authorÇakmak, Tolga
dc.date.accessioned2019-10-24T08:21:06Z
dc.date.available2019-10-24T08:21:06Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/11674
dc.language.isotur
dc.publisherUNAK
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectElektronik belge yönetimi
dc.subjectTürkiye
dc.subjectKoşul değerlendirilmesi
dc.titleTürkiye’de elektronik belge yönetimine dönük koşulların değerlendirilmesi: 17 Kurumda gerçekleştirilen analiz sonuçları
dc.title.alternativeEvaluation of Institutional Conditions for ERM in Turkey: Results of Surveys Carried out in 17 Institutions
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPart
dc.description.ozetBu çalışmada, Türkiye’de elektronik belge yönetimi uygulamalarına dönük mevcut konular, sorunlar ve beklentiler 17 kurum örneğinde değerlendirilmektedir. Çalışman ın temel amacı elektronik ortamda bilgi ve belge hizmetleri ile ilgili beklentilerle uygulamaların ne ölçüde örtüştüğünü tanımlamaktır. Uluslararası bir proje kapsamında elektronik belge yönetimi (EBY) uygulamalarına dönük farklı kurumlara ait değerlendirme verilerini içeren çalışmamıza konu olan veriler, InterPARES Projesi kapsamında Türkiye’de yürütülen alan çalışmalarından elde edilmiş ve alan araúWÕ metodolojisinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda 17 kurumdan elde edilen analiz verileri istatistiki yöntemler aracılığlala değerlendirilmiştir. Yapılan analizlerle kurumlarda elektronik belge yönetimine dönük koşulların ve sorunların tanımlanması amaçlanmıştır. Sonuç olarak Kurumlarda hizmetlerin koordinasyonu, bilgi sistemlerinin bütünleşmesi ve bağımsızlığı, idari düzenlemeler ve profesyonel personel eksikliği, standartlaúma konularında sorunlar saptanmış, güvenli elektronik imza uygulamalarÕna geçiúin en öncelikli konu olduğu görülmüútür.
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimi
dc.relation.bookUNAK 09, Bilgi Çağında Varoluş: Fırsatlar ve Tehditler


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record