Now showing items 1-1 of 1

    • Suriye'den Türkiye'ye Göç Etmiş Türkmenler Üzerine Bir Araştırma 

      Yıldırım, Duygu Şerife (Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
      YILDIRIM, Duygu Şerife, A Research on Turkmens That Have Migrated From Syria to Turkey, Master’s Thesis, Ankara, 2017. Turkey has become a welcoming country for mass immigration since 2011 while it was mostly a country ...