• Cumhuriyet Dönemi Kadın İmajı İnşası (1928-1938) 

   Yalçın, Hülya (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2019-09-25)
   ABSTRACT YALÇIN, Hülya, The Image of the Women the Republic Is Trying to Build (1928-1938), Master Thesis, Ankara, 2019. Woman is the most important bond between family and society. Her contribution to operating of ...
  • Üsküdar Şer’iyye Sicillerinde Kadın ve Çocuklarla İlgili Davaların Analizi 

   Gümüşdoğrayan, Okan (Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2019)
   In the analysis of the courts which is about the women and the children in Uskudar Court Records which is the subject of this thesis, we see a lot of the important information about Ottoman law of domestic relations. As ...