• Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Müzecilik 1846-1938 

      Şahin, Mehmet (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2019)
      Türklerin birtakım tarih ve sanat değeri taşıyan objeleri eski eser adı altında değerlendirmesi ve bunları müze çatısı altında koruması 19. yüzyılın ortalarına rastlamaktadır. Tanzimat süreciyle birlikte bir Batılılaşma ...