• Lozan Görüşmeleri Sırasında Yapılan Askeri Hazırlıklar 

   Bostancı, Ahmet (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2019)
   This study focuses on the military preparations made for the freeing of İstanbul, Turkish Straits, Mosul from the Entente occupation should the talks held in Lausanne ever come to a halt. The study is based on the primary ...
  • Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Müzecilik 1846-1938 

   Şahin, Mehmet (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2019)
   Türklerin birtakım tarih ve sanat değeri taşıyan objeleri eski eser adı altında değerlendirmesi ve bunları müze çatısı altında koruması 19. yüzyılın ortalarına rastlamaktadır. Tanzimat süreciyle birlikte bir Batılılaşma ...