Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldız, Şerifetr_TR
dc.contributor.authorÜnal, Rüveydatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T12:48:42Z
dc.date.available2015-10-14T12:48:42Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1181
dc.description.abstractWays of addressing and using sobriquet mostly reflect relationship, proximity andcommunication among people; and they are types of expression which enhancesinteraction among them. This present study particularly emphasizes sobriquet usagesand ways of addressing within the German and Turkish publications which is aboutcountry life. Country side dwellers who hold traditional affiliation among themselvesbefore the Surname Law issued on 21st June 1943, and who have been continuedpatriarchal life style, were naming their newborn children with their grandparents,fathers, mothers or any other family ancestor. Accordingly, same names have repeatedlybeen used. Therefore, people were given sobriquets based on their several prominentcharacteristics. There are other sobriquets determining factors beside people s physical,psychological, and personality such as their way of life, perspective on life, and humanrelationships as well.tr_TR
dc.language.isodeutr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectSobriquetus_US
dc.subjectLakaptr_TR
dc.subjectfrequency of sobriquet usageus_US
dc.subjectLakap kullanım sıklığıtr_TR
dc.titleAnrede und Begrüssungswörter im Deutschen Und im Türkischen. Ein Beitrag Zur Kontrastiven Lexikologie und Semantiktr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/539tr_TR
dc.bolumAlman Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.description.ozetHitap şekilleri ve lakap kullanımı, çoğunlukla insanlar arasındaki ilişki, yakınlık veiletişimi yansıtan; insanların birbirleri arasındaki etkileşimi kuvvetlendiren ifadeşekilleridir. Çalışmamda özellikle köy ve kırsal kesim yaşantısını konu alan almanca vetürkçe eserlerdeki lakap kullanımlarına ve hitap şekillerine ağırlık vermekteyim. 21Haziran 1943, Soyadı Kanunu nun Kabulü nden önce aralarında çok yakın gelenekselbağlar olan ve ataerkil bir yaşam biçimine sahip olan kırsal kesim halkı, yeni doğançocuklarına genelde dedelerinin, babalarının, annelerinin ninelerinin ya da herhangi biraile büyüğünün adını vermekteydiler. Dolayısıyla aynı isimler sürekli kullanılmaktaydı.Bu nedenle insanlara çeşitli özellikleri göz önünde bulundurularak, lakaplar verilmeyebaşlandı. İnsanların fiziksel, psikolojik ve karakter özelliklerinin yanı sıra yaşamtarzları, hayata bakış açıları ve insan ilişkileri de lakap kullanımında göz önündebulundurulan etkenlerden olmuştur.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record