Show simple item record

dc.contributor.authorZiyal, İbrahim
dc.date.accessioned2019-10-24T13:24:06Z
dc.date.available2019-10-24T13:24:06Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://www.library.hacettepe.edu.tr/books/mlp.html
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/11845
dc.description.abstractLaboratuvar mikrocerrahi çalışmaları gerek mikrocerrahi ile uğraşan tıp branşlarında çalışacak hekimlerin el becerilerini geliştirmelerine ve ana­tomiyi öğrenmelerine olanak sağlayan, gerekse farklı disiplinler için ge­rekli deneysel çalışmaları yaparak bilimsel yeni veriler elde edilebilme­sine imkan veren son derece önemli bir eğitim ve öğretim konseptidir. Laboratuvarda çalışmaya başlamadan önce nasıl çalışacağını bilmek ve bir program dahilinde çalışmak başarılı bir sonuç elde etmek için şarttır. Tecrübeli bir eğitmenin gerek teorik gerekse pratik yönde yapacağı kat­kı laboratuvarda çalışan kişiye olumlu anlamda önemli destek verecektir. Bu kitabın oluşturulmasındaki amaç öncelikle tıp fakültesi öğrencilerini laboratuvar çalışmalarına teşvik etmek ve mikrocerrahi yöntemleri kul­lanacak nöroşirürji ve diğer cerrahi branş asistanlarının temel laboratu­var pratiğini hızlı ve görsel bir anlatımla öğrenmelerini sağlamaktır. Ay­rıca, bu kitap içerisinde, mikrocerrahi ile uğraşan her hekimin her dö­nem hatırlamasında ve gözden geçirmesinde yararlı olabilecek bilgiler bulunduğunu düşünmekteyiz. Kitabın hazırlanması esnasında, özellikle şekillerin çizimi ve tasarımı­nın oluşturulması konusunda bizlere destek veren Sayın Yük. Mim. Dr. Gökçe Önal'a, kitabın birinci bölümüne katkılarından dolayı Sayın Vet. Dr. İlyas Onbaşılara teşekkür ederiz. Yine, kitabın basılması için bizle­re desteğini esirgemeyen Hacettepe Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Uğur Erdener'e ve teknik destek ve basım aşamasındaki katkı ve yardım­larından dolayı Hacettepe Hastaneleri Basım Yayın ve Tanıtım Koordi­natörü Sayın Uğur Korkmaz, Sayın İkbal Başarısoy, Sayın Özge Rojda Yorulmaz Benzil ve tüm ekibe ayrıca teşekkür eder, kitabın okuyucuya beklenilen katkıyı vermesini dileriz.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherHacettepe Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectmikrocerrahitr_TR
dc.subjectMikronöroşirürjide Laboratuvartr_TR
dc.subject.lcshTıptr_TR
dc.titleMikronöroşirürjide Laboratuvardan Pratiğetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/booktr_TR
dc.contributor.departmentBeyin ve Sinir Cerrahisitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record