Show simple item record

dc.contributor.advisorBAŞARAN, AYŞE NURŞEN
dc.contributor.authorBaypınar, Murat Şahin
dc.date.accessioned2019-11-18T12:33:11Z
dc.date.issued2019-09-19
dc.date.submitted2019-09-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/11927
dc.description.abstractThe use of herbal medicines and nutritional supplements has been increased dramatically in many parts of the world. Since many herbal products has been sold over the internet. It is difficult to evaluate the extent of the use of them by consumers and patients in an uncontrolled market. Therefore, many countries have started to apply registration schemes for traditional medicines. On the other hand, the incidence of interaction between herbal medicines with conventional drugs, which is a very important issue that affects the success of therapy, is not still fully known. The patients often rely on friends and family for advice about herbal medicines. Generally, they do not report their usage of herbal medicines to their healthcare physicians and pharmacists. Many of the patients and health care professionals including pharmacists are still in lack of information about herbal product drug interactions. The lack of information related to interactions may be due to under-reporting or unrecognized interactions since the patients consider herbal medicines safe, even if taken with a prescription drug. Ginkgo biloba, Panax ginseng, Hypericum perforatum, Aloe vera and Allium sativum are the widely used herbal medicines. In this study it was aimed to evaluate the awareness of pharmacists on the interactions of this commonly used herbal medicines with drugs. In the study using a comprehensive questionnaire, the knowledge of pharmacists on the area of usage of these herbal medicines, their adverse effects and the possible interactions between drugs were evaluated. It was observed that more of than half of the pharmacists do not have the sufficient information about the interactions between herbal medicine and drugstr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectbitkisel ilaçlartr_TR
dc.titleSıklıkla Kullanılan Bitkisel Ürünlerin İlaçlar İle Olası Etkileşmelerinin Eczacılar Tarafından Farkındalıklarının Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetDünyanın pek çok bölgesinde bitkisel ilaçların ve besin desteklerinin kullanımı oldukça fazla artış göstermektedir. Pek çok bitkisel ürün internet yoluyla satıldığından bu ürünlerin kontrolsüz bir pazarda tüketici ve hastalar tarafından ne ölçüde kullanıldığını değerlendirmek zordur. Bu nedenle pek çok ülke geleneksel ürünlerin ruhsatlandırılması için düzenlemelere başlamıştır. Diğer taraftan, tedavinin başarısını etkileyen çok önemli bir konu olan bitkisel ilaçlar ile sentetik ilaçların etkileşme sıklığı henüz tam olarak bilinmemektedir. Hastalar aile ve arkadaş tavsiyesine göre bitkisel ilaçları kullanmaktadırlar. Genel olarak bitkisel ilaç kullanımlarını hekim ve eczacılarına haber vermemektedirler. Hastaların pek çoğunun ve eczacılar da dahil sağlık çalışanlarının da bitkisel ürün-ilaç etkileşmesi hakkında yeterli bilgisi bulunmamaktadır. Etkileşmelere ilişkin bilgi yetersizliği muhtemelen etkileşmelerin farkında olunmaması ya da rapor edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Ginkgo biloba, Panax ginseng, Hypericum perforatum, Aloe vera ve Allium sativum çok yaygın olarak kullanılan bitkisel ilaçlardır. Bu çalışmada, sıklıkla kullanılan bu bitkisel ilaçların, tedavide kullanılan ilaçlarla etkileşmelerinin eczacılar tarafından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada geniş bir anket kullanılarak, eczacıların bu bitkisel ilaçların kullanım alanları, istenmeyen etkileri, ilaçlarla olası etkileşmeleri hakkında bilgileri değerlendirilmiştir. Eczacıların yarısından çoğunun bitkisel ürünler ve ilaçlar arasındaki etkileşmeler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları gözlenmiştirtr_TR
dc.contributor.departmentFarmasötik Toksikolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-11-18T12:33:11Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record