Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Atila
dc.contributor.authorKaya, Zahit Evren
dc.date.accessioned2019-11-26T13:35:39Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-09-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/11941
dc.description.abstractIn this thesis, kinematic and dynamic analysis of a selected tendon-based underactuated hand prosthesis mechanism was performed. As a result of the analysis, a dynamic model was created by considering the interaction of the mechanical structure with an object in the workspace. Simulation outputs and a vision-based motion analysis platform were used to determine the performance of the dynamic model to model the dynamic behavior of the mechanical structure. The simulation and experimental results show that the dynamic model can successfully represent the dynamic behavior of the underactuated mechanical structure. In addition to kinematic and dynamic modeling of the hand prosthesis, the methods for the control of the prosthesis based on EMG signals were examined. Firstly, EMG signal features that can be used in hand motion classification based on EMG signals have been determined by the studies on an externally available dataset. Two different classification methods, in which these EMG signal features are used as input have been developed and the performance levels of the developed classification methods were determined by experimental studies. As a result of the experiments, it was found that hand movements assigned to 3 different EMG inputs can be successfully classified and realized.tr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectEl protezitr_TR
dc.subjectDinamik modellemetr_TR
dc.subjectEMGtr_TR
dc.subjectSınıflandırmatr_TR
dc.subjectEksik tahriklitr_TR
dc.titleEksik Tahrikli El Protezi Geliştirme Platformu Tasarımı ve Yapay Sinir Ağları Tabanlı Denetimitr_TR
dc.title.alternativeDesign Of An Underactuated Hand Prosthesis Development Platform And Artificial Neural Network-Based Controltr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez kapsamında, seçilen tendon tabanlı eksik tahrikli yapıdaki bir el protezi mekanizmasının kinematik ve dinamik analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda mekanik yapının çalışma alanındaki bir nesne ile olan etkileşiminin de dikkate alındığı bir dinamik model oluşturulmuştur. Oluşturulan dinamik modelin, ilgili mekanik yapının dinamik davranışını modelleme başarımının belirlenebilmesi için benzetim çıktılarından ve görüntü tabanlı bir hareket analiz platformundan faydalanılmıştır. Elde edilen benzetim ve deney sonuçları ortaya konulan dinamik modelin, eksik tahrikli mekanik yapının dinamik davranışını başarılı şekilde temsil edebildiğini göstermektedir. El protezinin kinematik ve dinamik modellemesinin yanı sıra, protezin EMG işaretlerine dayalı denetiminin sağlanabilmesine yönelik yöntemler incelenmiştir. Öncelikle, harici bir veri kümesi üzerinde yapılan çalışmalarla EMG işaretlerine dayalı el hareketi sınıflandırmasında kullanılabilecek EMG işaret öznitelikleri belirlenmiştir. Söz konusu EMG işaret özniteliklerinin girdi olarak kullanıldığı iki farklı sınıflandırma yöntemi geliştirilmiş ve geliştirilen sınıflandırma yöntemlerinin başarım seviyeleri deneysel çalışmalarla belirlenmiştir. Deneyler sonucunda 3 farklı EMG girdisine atanmış el hareketlerinin başarılı şekilde sınıflandırılarak uygulanabildiği görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentElektrik –Elektronik Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-11-26T13:35:39Z
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648tr_TR
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.identifier.ORCID0000-0002-3730-9648
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess