Show simple item record

dc.contributor.advisorSavaş, U.Tolga
dc.contributor.authorÖzkan, Tuğba
dc.date.accessioned2019-11-27T12:38:46Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-10-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/11958
dc.description.abstractThe female figure has often been a source of inspiration of the arts. In this dissertation, the female body is deformed as result of breast cancer which is common in recent years has interpreted in an original form of ceramic art. In the first part of the study it’s been discussed the role of women in the arts in the prehistoric period. In the second section, the artists working on the female figure of various art movements are examined. Last section is intended to express self examination, observation and aesthetic concerns of women suffering breast cancer based on a philosophical perspective. Breast cancer is intended to express artistically in ceramic forms by considering plastic concerns.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKadıntr_TR
dc.subjectFigürtr_TR
dc.subjectMemetr_TR
dc.subjectKansertr_TR
dc.subjectSanatta kadıntr_TR
dc.titleSeramik Sanatında Kadın Figürü Bağlamında Özgün Uygulamalartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada sanata büyük ölçüde konu olmuş kadın figürü, son yıllarda yaygın olan meme kanseri sonucu tek memesi deformasyona uğramış kadın vücudu özgün bir biçimde seramik sanatıyla yorumlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde kadının tarih öncesi dönemlerde sanatın içerisindeki konumu üzerine görüşler sunulmuştur. İkinci bölümde ise sanat akımlarında dönemin sanatçılarının kadın figürü bağlamında yaptıkları çalışmalar incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise kadının meme kanseri sonucu tek memesini kaybetmesi gözleme ve düşünsel bir temele dayandırılarak ve plastik bir kaygı da gözetilerek seramik formlarda sanatsal bir dille ifade edilmeye çalışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-11-27T12:38:46Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record