Show simple item record

dc.contributor.advisorSeber , Hande
dc.contributor.authorAtasoy , Emrah
dc.date.accessioned2019-12-10T07:56:28Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-11-01
dc.identifier.citationAtasoy, Emrah. "From Ignorance to Experience: Epistemology and Power in Katharine Burdekin’s Swastika Night, Anthony Burgess’s The Wanting Seed and P. D. James’s The Children of Men." Diss. Hacettepe University, 2019. Web.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/12023
dc.description.abstractATASOY, Emrah. “From Ignorance to Experience: Epistemology and Power in Katharine Burdekin’s Swastika Night, Anthony Burgess’s The Wanting Seed and P. D. James’s The Children of Men.” Ph.D. Dissertation, Ankara, 2019. This dissertation deals with three critical dystopias from twentieth-century English literature, namely Katharine Burdekin’s Swastika Night (1937), Anthony Burgess’s The Wanting Seed (1962), and P. D. James’s The Children of Men (1992) focusing on the transition from innocence and ignorance to experience and knowledge. Truth and knowledge presented by the authoritarian regimes in these critical dystopias are fictional constructs. These regimes determine what knowledge is to be communicated to citizens or not, and how it is conveyed to the whole society. The majority of the citizens enjoy an apparent satisfaction with the leadership, which manipulates what is allowed to be known. In this regard, ignorance is regarded as bliss. However, for individual characters in these texts who gain a different awareness, shallow contentment is disrupted with a partial view of what truths have been kept from them. Knowing leads to rebellion and resistance by these protagonists. The plots of these critical dystopias consist in each character’s journey from a land of ignorance to experience. The initial naive innocence of the protagonists is shattered through various geographical, psychological and symbolic transformative journeys in these texts. This transition from innocence to experience turns the protagonists into outcasts as they are pushed into a clash with the ruling body. The protagonists undergo physical and psychological punishment, and are denied a space for individual freedom. However, the exile of these protagonists cannot prevent them from revealing the truth about the regime that finds itself unable to exterminate these rebels. Their survival attests to the partial failure of these totalitarian regimes. Furthermore, the open-ended structure of each critical dystopia reinforces the hope of the utopian impulse and of revisionary epistemology that might lead to a more just society. Keywords Swastika Night, The Wanting Seed, The Children of Men, critical dystopia, epistemological warfare, transformative journey, utopian enclavetr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectSwastika nighttr_TR
dc.subjectThe wanting seed
dc.subjectThe children of men
dc.subjectCritical dystopia
dc.subjectEpistemological warfare
dc.subjectTransformative journey
dc.subjectUtopian enclave
dc.subject.lcshDil ve Edebiyattr_TR
dc.titleFrom Ignorance to Experience: Epistemology and Power in Katharine Burdekin’s Swastika Night, Anthony Burgess’s The Wanting Seed and P. D. James’s The Children of Mentr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetATASOY, Emrah. “Katharine Burdekin’in Swastika Night, Anthony Burgess’in The Wanting Seed ve P. D. James’in The Children of Men Eserlerinde Cehaletten Tecrübeye: Epistemoloji ve İktidar.” Doktora Tezi, Ankara, 2019. Bu çalışmada, Swastika Night (Katharine Burdekin, 1937), The Wanting Seed (Anthony Burgess, 1962) ve The Children of Men (P. D. James, 1992) başlıklı üç ümitvar distopya ele alınmaktadır. Çalışmada, distopik kurguda masumiyet ile cehaletten tecrübe ve bilgiye geçiş süreci üzerinde durulmuştur. Bu romanlarda otoriter rejimlerce topluma doğru bilgi olarak aktarılan gerçek, aslında bir kurgudur. Hangi bilginin topluma nasıl aktarılacağını ve yansıtılacağını bu kurgusal yönetimler belirlemektedir. Vatandaşların çoğu, bilginin sınırlarını manipüle eden liderlikle mutlu görünmektedir. Bu anlamda cehalet, mutluluk olarak görülmektedir. Ancak, bu eserlerde, ne tür gerçeklerin saklandığını kısmen de olsa anlayabilen farklı bilinç seviyesine ulaşmış karakterler için görünürdeki hoşnutluk durumu bozulmaktadır. Bilmek, bu anlamda ana karakterlerde direnmeye ve isyana neden olmaktadır. Seçilen bu ümitvar distopyaların olay örgüleri, her bir karakterin cehalet ülkesinden tecrübe ülkesine uzanan yolculuğundan oluşmaktadır. Ana karakterlerin baştaki bihaber masumiyetleri, çeşitli coğrafi, psikolojik ve simgesel dönüştürücü seyahatlar sonrasında sarsılmaktadır. İncelenen eserlerde masumiyetten tecrübeye geçiş, yöneten güçle ters düştükleri için bu ana karakterlerin toplum dışına itilmelerine neden olmaktadır. Ana karakterler, daha sonra fiziksel ve psikolojik cezaya maruz kalarak bireysel özgürlüklerini gerçekleştirebilecekleri alandan mahrum bırakılmaktadırlar. Bu karakterler toplumdan bir anlamda dışlanmış olsalar da, yine de isyankâr karakterleri tamamıyla yok etmede başarısız olan yönetimin gizli kalmış gerçeklerini ortaya çıkarmaktan geri kalmazlar. Onların yaşamlarını sürdürmesi, bu totaliter rejimlerin kısmi de olsa başarısız olduğunu göstermektedir. Ayrıca, seçilen her bir ümitvar distopyanın açık uçlu yapısı, ütopik bir ortama yönelme olasılığını güçlendirmektedir. Bu da daha adil bir toplum düzeni oluşturulmasını mümkün kılabilecek yenileyici nitelikteki bir epistemoloji umudunu artırmaktadır. Anahtar Sözcükler Swastika Night, The Wanting Seed, The Children of Men, ümitvar distopya, epistemolojik savaş, dönüştüren yolculuk, ütopik anklavtr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-12-10T07:56:28Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess