Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzbek, Metintr_TR
dc.contributor.authorKaya, Ramazantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T12:52:36Z
dc.date.available2015-10-14T12:52:36Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1203
dc.description.abstractIn this study, ludological meaning of youth music festivals, that go on for many dayshowever are temporary in any case, has been discussed. It has been assumed that themusic festivals would be an important tool to reflect perception - point of view whichmeans world of youth, and intended to understand the festival culture through theapproaches of some theorists such as Huizinga, Turner and Bakhtin and through somefield researches. In the research, it has been aimed to expose the relationship betweenyouth music festivals and real social life, and also the cultural background of clearexperimental differences between festivals has been mentioned with ludologicalterminologies through the relationships between participants players and festival play.In this thesis, it has been intended to introduce ludology , a dicipline that studiesgames and playing, which is not encountered in Turkish literature.In the theoretic framework, current ludology approaches have beentr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectLudologyus_US
dc.subjectOyunbilimtr_TR
dc.subjectplayus_US
dc.subjectoyuntr_TR
dc.subjectsocial dramaus_US
dc.subjectsosyal dramatr_TR
dc.titleGençlik Müzik Festivallerinin Oyunbilimsel Değerlendirmesi; "Oyunbazlar, Aylaklar, Curcunabazlar"tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/736tr_TR
dc.bolumAntropolojitr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada günler süren ama her halukarda geçici gençlik müzik festivallerininoyunbilimsel anlamı tartışılmıştır. Müzik festivallerinin, gençliğin algısını-bakışaçısını yani dünyasını yansıtmak üzere önemli bir araç olacağı düşünülmüş,Huizinga, Turner, Bahtin gibi kuramcıların yaklaşımları ve gerçekleştirilen sahaaraştırmaları üzerinden festival kültürünün anlaşılması amaçlanmıştır. Araştırmadagençlik müzik festivalleri ile reel sosyal yaşamın ilişkisi açığa çıkarılmak istenmiş,ayrıca festivaller arasındaki bariz yaşantı farklılıklarının kültürel arka planı,katılımcılar oyuncular ve festival oyun arasındaki ilişkiler üzerinden oyunbilimselterminolojilerle ele alınmıştır. Tezde Türkçe literatürde karşılaşılmayan, oyunlar veoynamak üzerine çalışan bir disiplin olan oyunbilim tanıtılmak istenmiştir.Tezin kuramsal çerçevesinde mevcut oyunbilim yaklaşımları, oyun hakkında fikirüretmiş (tiyatro) antropologlarının kavrayışlarıyla birlikte tartışılmış ve bu yolltr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record