Show simple item record

dc.contributor.advisorGörgün Baran, Aylin
dc.contributor.authorKarimova, Shovkat
dc.date.accessioned2019-12-10T08:03:19Z
dc.date.issued2019-07-24
dc.date.submitted2019-06-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/12040
dc.description.abstractABSTRACT KARIMOVA, Shovket, Reasons of Suicide Attempts and Ways of Coping of Transgender İndividuals, Master Thesis, Ankara, 2019. In this study, were questioned the causes of suicide attempts and the ways of coping with suicide attempts. The aim of this study was to determine the causes of suicide attempts and how they live after suicide. For this purpose, in-depth interviews were conducted with 12 (twelve) trans individuals who attempted suicide. Questions asked during the interviews; trans individuals' experiences of coming up, their reactions, their efforts to accept themselves to their environment and their families, the transition processes, the underlying causes of the attempted suicide, the decision-making processes related to their own bodies, and what strategies they have developed to sustain their lives after the suicide attempt. In today's societies, living conditions become more difficult for LGBTI individuals, especially transgender individuals, who are subjected to othering through hegemonic masculinity. This difficulty is found in the context of hate speech in society and this affects many different social areas. Individuals with different sexual orientations are exposed to social exclusion, and social exclusion can cause indirect suicide. When LGBT youth across the world and in Turkey exposed to social exclusion and not looking at the height of the rate of suicidal behavior in this case is obvious. (Köten, Erdoğan, 2015, p.143). In this context, it was seen that 12 trans individuals who attempted suicide attempted suicide in some periods of their lives either because of the pressures, difficulties they faced, or the feeling of being alone or not accepting. The efforts of transgender individuals to cope with the struggle to survive, the efforts to incorporate themselves into the patterns of 'masculinity' and 'femininity' accepted by the heterosexual society for gender change in order to gain a place in the society in order to gain a place for themselves in the society, that their social life forms only from their own trans-environment, or after identity change. It has been found that there are other protection mechanisms similar to these, in order to remove people who know their previous identities but who behave insensitive in their lives. Key words: Suicide, Transsexual Woman, Transexual Man, Gender, Homophobia, Transphobiatr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİntihartr_TR
dc.subjectTrans kadın
dc.subjectTrans erkek
dc.subjectToplumsal cinsiyet
dc.subjectHomofobi
dc.subjectTransfobi
dc.subjectSuicide
dc.subjectTranssexual woman
dc.subjectTransexual man
dc.subjectGender
dc.subjectHomophobia
dc.subjectTransphobia
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleTrans Bireylerin İntihar Girişiminde Bulunma Nedenleri ve Baş Etme Yollarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET KERİMOVA, Shovket, Trans Bireylerin İntihar Girişiminde Bulunma Nedenleri ve Baş Etme Yolları, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Çalışmada intihar girişiminde bulunan trans bireylerin intihara girişim nedenleri ve bunlarla baş etme yollarının neler olduğu sorgulanmıştır. Araştırma, intihar girişiminde bulunan trans bireylerin intihar girişim nedenlerini tespit etmek ve intihar sonrası yaşamlarını nasıl sürdürdüklerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda intihar girişiminde bulunan 12 (on iki) trans bireyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sırasında sorulan sorularla; trans bireylerin açılma deneyimlerinin, aldıkları tepkilerin, kendilerini çevrelerine ve ailelerine kabul ettirme çabalarının, geçiş süreçlerinin, intihar teşebbüsünün altında yatan nedenlerin, kendi bedenleriyle ilgili karar alma süreçlerinin, intihar girişiminden sonra hayatlarını devam ettirmek için ne gibi stratejiler geliştirdiklerinin açığa çıkarmayı hedeflemiştir. Hegemonik erkeklik üzerinden ötekileştirilmeye maruz kalan LGBTİ+ bireyler, özellikle de trans bireyler için hayat şartları daha da zorlaşmaktadır. Bu zorluk toplumdaki nefret söylemi kapsamında kendini bulmaktadır ve bu da bir çok farklı sosyal alanları etkilemektedir. Bu sosyal alanlar trans bireylerin toplumsal hayata katılımında, sosyal dışlanmaya sebebiyet vermekte ve dışlanma sonucunda onların eğitim, çalışma ve istihdam, barınma ve sağlık haklarından faydalanmalarını engellemekte ve yaşadıkları güçlükler nedeniyle toplumda sorunlu kişiler olarak algılanmalarına neden olmaktadır Farklı cinsel yönelimleri olan bireyler sosyal dışlanmaya maruz kalmakta, sosyal dışlanma ise dolaylı olarak intihara neden olabilmektedir. LGBT gençlerin dünya genelinde ve Türkiye’de sosyal dışlanmaya maruz kalma ve intihar davranışında bulunma oranlarının yüksekliğine bakıldığında bu durum açıkça görülmektedir. (Köten, Erdoğan, 2015, s.143). Bu kapsamda intihar girişiminde bulunan 12 trans bireyin hayatlarının bazı dönemlerinde ister baskılardan, ister karşılaştıkları zorluklardan ya da kendini yalnız hissetme isterse de kabullenememe düşüncesi nedeniyle intihar v girişiminde bulundukları görülmüştür. Yaşamla mücadelede trans bireylerin geliştirdikleri baş etme yollarının toplumda kendilerine yer edinmek adına cinsiyet değişimi için heteroseksüel toplumun kabul gördüyü ‘erkeklik’ ve ‘kadınlık’ kalıplarına kendilerini dahil etme çabaları, kendilerini soyutlayarak yaşamaları, sosyal hayatlarının sadece kendi trans çevrelerinden oluşturduklarını, ya da kimlik değişiminden sonra hayatlarında önceki kimliklerini bilen, anlayışsız davranan insanları hayatlarından çıkarmaları, bunlara benzeyen başka korunma mekanizmaları olduğu tespit edilmiştir. ANAHTAR KELİMELER: İntihar, Trans Kadın, Trans Erkek, Toplumsal Cinsiyet, Homofobi, Transfobitr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record