Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Suavitr_TR
dc.contributor.authorAksoy, Elif Başaktr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T12:52:36Z
dc.date.available2015-10-14T12:52:36Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1207
dc.description.abstractIn this dissertation, the causes, dimensions and consequences of conflicts are studied among groups that live in the city center in the Eastern Anatolia as well as Southeastern Anatolia Region and those that settled in the city center due to the evacuation of villages which is commonly observed in the regions. The field research is carried out in the county of Cizre, Şırnak and a transactional perspective along with the fieldwork approach are adopted for this research. Although being part of the same ethnicity and belief system, the perception of otherness constructed among the settled groups and immigrants of Cizre has been analyzed in terms of traditions, religion, economy and locality. Traditional, spatial and economic segregation has been detected among the groups whereas religious segregation was not observed. The people who migrated into the Cizre town center following the evacuation of villages after the year 1987 are called as koçer meaning immigrant (göçer), whereas the setttr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectCizretr_TR
dc.subjectCompulsory migrationus_US
dc.subjectZorunlu göçtr_TR
dc.titleCizre Örneğinde Etnisite Içi Karşılaşma Biçimleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2013/325tr_TR
dc.contributor.departmentoldAntropolojitr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıklıkla karşılaştığımız köy boşaltmalar sonucunda şehir merkezlerine yerleşen gruplar ile merkezde yaşayan gruplar arasındaki çatışmanın nedenleri, boyutları ve sonuçları incelenmiştir. Çalışma alanı olarak Şırnak iline bağlı Cizre ilçesi seçilmiş, alan çalışması yöntemi ve transaksiyonalist bakış açısı kullanılmıştır. Cizre merkezinde göç ile gelenler ve yerleşik halk arasında, aynı etnik guruba ve aynı inanç sistemine dâhil olmalarına rağmen inşa edilen ötekilik algısına, geleneksel, dinsel, ekonomik ve mekânsal açıdan bakılmış, dinsel anlamda bir farklılaşmaya rastlanmazken geleneksel, mekânsal ve ekonomik ayrışmalar tespit edilmiştir. 1987 yılından sonra yaşanan köy boşaltmalar ile Cizre merkezine göç etmiş kişiler göçer anlamında koçer , burada yerleşik olan halk ise şehirli anlamında bajari olarak adlandırılmaktadır. Bajari ve koçerler arasında, kökleri Botan bölgesinin tarihine, köy-kent ayrımına uzanan, zorunlu göç ktr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record