Show simple item record

dc.contributor.advisorDepeli, Gülsümtr_TR
dc.contributor.authorAkgün, Ceylan Nurtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T12:52:36Z
dc.date.available2015-10-14T12:52:36Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1209
dc.description.abstractThis thesis explains which meanings do the discourse “white Turk” comprises of and the stages of the evolution thereof. Critical Discourse Analysis is used to focus on how the distinction between “We” and “Others” is formed through the meanings produced by the media in connection wiht white Turkism. The discourse white Turk was designed as an ideal prototype in modernization imagination of the official ideology; and the public approval on such social prototype was gained through media and symbolic elites. The people who are not, or are unable to be, part of that white Turk prototype, which is determined according to the cultural patterns such as life styles, consumption habits, leisure activities, have been exposed to symbolic violenceby the media elites. The white Turk discourse gas a proponsity to reduce other subjects to passive and groundless essences. In the columns reviewed, it has been observed that the white Turks are associated with the urban, liberal, educated middle classes.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectWhite Turksus_US
dc.subjectBeyaz Türklertr_TR
dc.subjectDark crowdsus_US
dc.subjectKara kalabalıklartr_TR
dc.subjectHegemonyus_US
dc.subjectHegemonitr_TR
dc.titleBeyaz Türk Kimdir? Kavramın Oluşum Sürecinin Ve Içeriğinin Tarihsel Olarak Incelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/2058tr_TR
dc.contributor.departmentoldAntropolojitr_TR
dc.description.ozetBu tez, beyaz Türk söyleminin hangi anlamları içerdiğini ve söylemin geçirdiği aşamaları açıklamaktadır. Eleştirel söylem analizi yöntemi kullanılarak, beyaz Türklükle ilgili medya tarafından üretilen anlamlarla, “biz” ve “öteki” ayrımının nasıl oluşturulduğu üzerinde durulmuştur. Beyaz Türk söylemi, resmi ideolojinin modernleşme muhayyilesinde bir ideal tip olarak tasarlanmış, bu sosyal tipin kamuoyunda kabulü medya ve simgesel seçkinler vasıtasıyla olmuştur. Yaşam tarzları, tüketim alışkanlıkları, boş zaman etkinlikleri gibi kültürel örüntülerle belirlenen beyaz Türk tipolojisine dahil olmayan ya da olamayanlar, medya elitleri tarafından sembolik şiddete maruz kalmıştır. Beyaz Türk söylemi, kendi dışındaki özneyi edilgen, pasif ve tarihsiz bir öze indirgeme eğilimindedir. İncelenen köşe yazılarında, beyaz Türklerin, Batılılaşma akımına ayak uydurmuş, kentli, liberal, eğitimli orta sınıflarla ilişkilendirildiği görülmüştür.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record