Show simple item record

dc.contributor.advisorKurbanoğlu, Seraptr_TR
dc.contributor.authorTavluoğlu, Canantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T12:55:31Z
dc.date.available2015-10-14T12:55:31Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1220
dc.description.abstractThe aim of this study is to find out the use of Web 2.0 technologies in Turkish university libraries. Opinions of university libarians regarding Web 2.0 is also investigated.A questionnaire consisting of 84 questions was prepared and applied to 354 librarians in order to find out to what extend they use Web 2.0 technologies in their personal and professional lifes. Furthermore, a content analysis was carried out to discover to what extent Web 2.0 applications are used in libraries. A checklist was used to collect and record data from websites regarding the use of Web 2.0 tools. Findings indicate that librarians prefer usin the same tools in their private and professional lives. Majority the participants (94.1%) are using Facebook. 25.50% of university libraries use Web 2.0 application. Social networks are the most frequently (17.44%) used and preferred tools.While 59.3% (210) of participants use Wikis, only 1.7% use virtual world applications. On the other hand, findings indicatetr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectWeb 2.0us_US
dc.titleÜniversite Kütüphanelerinde Web 2.0 Araçlarının Kullanımıtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.callno2013/515tr_TR
dc.bolumBilgi ve Belge Yönetimitr_TR
dc.bolumlibrary 2.0us_US
dc.bolumrssus_US
dc.boluminstant messaging applicationsus_US
dc.bolumanında mesajlaşma uygulamalarıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, Web 2.0 uygulamalarının Türkiye deki üniversite kütüphanelerinde kullanım durumlarını ve üniversite kütüphanecilerinin Web 2.0 teknolojileri konusundaki görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Kütüphanecilerin gerek özel yaşamlarında gerekse mesleki yaşamlarında Web 2.0 teknolojilerinden ne ölçüde faydalandıklarını belirlemek amacıyla 84 sorudan oluşan bir anket hazırlanmış ve 354 kütüphaneciye uygulanmıştır. Ayrıca kütüphanelerde Web 2.0 uygulamalarından ne ölçüde faydalanıldığını belirlemek amacıyla kütüphane web sayfalarının analizi yapılmıştır. Oluşturulan kontrol listesiyle kullanılan Web 2.0 araçları, bu araçların özellikleri ve kullanım amaçları belirlenmiştir.Kütüphanecilerin özel yaşamlarında kullandıkları araçları iş yaşamlarında da tercih ettikleri saptanmıştır. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların tamamına yakını (%94,1) Facebook kullanmaktadır. Üniversite kütüphanelerinin %25,50 si Web 2.0 uygulamalarını kullanmaktadır. Sosyal ağlar en çok kullanılan (%17tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record