Show simple item record

dc.contributor.advisorKurbanoğlu, Seraptr_TR
dc.contributor.authorMoftakhari, Mandana Mirtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T12:55:31Z
dc.date.available2015-10-14T12:55:31Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1221
dc.description.abstractIn the information era, e-learning is considered as one of the means to increase the globalcompetitiveness of a nation. Before e-learning is largely implemented in education system, it isimportant to assess the e-learning readiness. The main purpose of this research is to discover whether Faculty of Letters of HacettepeUniversity is ready for e-learning. Survey method and questionnaire are used for data collection.Stratified sampling was used to select samples.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectE-learningus_US
dc.subjectE-öğrenimtr_TR
dc.subjecte-learning readinessus_US
dc.subjecte-öğrenim hazırlığıtr_TR
dc.titleEvaluating E-Learning Readiness of Faculty of Letters of Hacettepetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/368tr_TR
dc.bolumBilgi ve Belge Yönetimitr_TR
dc.description.ozetBilgi çağında e-öğrenme bir ulusun küresel rekabet gücünü artırmak için önemli araçlardan biriolarak kabul edilmektedir. E-öğrenme, eğitim sisteminde uygulanmadan önce e-öğrenmehazırlık durumunu değerlendirmek önemlidir.Bu çalışmanın ana amacı, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin e-öğrenmeye hazırlıkdurumunu değerlendirmektir. Araştırmada betimleme yöntemi ve veri toplamak için anketkullanılmıştır. Araştırmaya katılan 146 öğretim elemanı ve 311 son sınıf öğrencisi tabakalıörnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Daha önce yapılan çalışmalardan faydalanılarak e-öğrenmeyehazırlık durumunu etkileyen faktörler şu şekilde belirlenmiştir: Teknolojiye ulaşılabilirlik ( sadeceöğrenciler için, çünkü e-öğrenme doğası gereği öğrencilerin ikamet ettikleri yerden dolayısıylauzaktan bağlanarak eğitim almalarını gerektirir), teknoloji kullanımı, kabullenme ve motivasyon,öz güven, eğitim ve kurumsal hazırlık.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record