Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Bülenttr_TR
dc.contributor.authorAyaokur, Alevtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T12:55:31Z
dc.date.available2015-10-14T12:55:31Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1222
dc.description.abstractFor centuries, museums have existed as institutions that collect cultural material objects to preserve the common heritage of the mankind and bring this heritage to the future. The cultural material objects that are held by museums are used as the primary source of information in manufacturing the scientific and cultural information that explains the past. This fact holds museums immediately responsible for collection, organization and commissioning of information, and reminds us that museums are also centers for information.The developments of the information age and the contemporary museology that developed in parallelism has transformed museums in terms of new policies, practices and services that inform, educate, and develop the society by taking them out of their object-oriented and protective structures. An important step of this transformation has been observed in information management processes and services of museums. The information held by the museums at this point is orgtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectMuseum objectus_US
dc.subjectMüze nesnesitr_TR
dc.subjectmuseums as information centerus_US
dc.subjectbilgi merkezi olarak müzelertr_TR
dc.subjectinformation serviceus_US
dc.subjectbilgi hizmetleritr_TR
dc.titleMüzelerde Bilgi Yönetimi: Sadberk Hanım Müzesi Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1271tr_TR
dc.bolumBilgi ve Belge Yönetimitr_TR
dc.description.ozetMüzeler, çağlar boyunca maddi kültür nesnelerini toplayarak insanlığın ortak mirasının koruma altına alınmasını ve bu mirasın geleceğe aktarılmasını sağlayan kuruluşlar olarak varolmuşlardır. Müzelerin sahip olduğu maddi kültür nesneleri geçmişi açıklayan bilimsel ve kültürel bilginin üretilmesinde birincil bilgi kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu gerçeklik, müzeyi, bilginin toplanmasından, düzenlenmesinden ve hizmete sunulmasından birinci derecede sorumlu tutarak; onun, aynı zamanda bir bilgi merkezi olduğunu hatırlatmaktadır.Bilgi çağında yaşanan gelişmeler ve paralelelinde gelişen çağdaş müzecilik anlayışı, müzeleri, nesne odaklı, korumacı yapılarından çıkararak, içinde bulunduğu toplumu bilgilendirmek, eğitmek ve geliştirmek üzere yeni politakalar, uygulamalar ve hizmetler açısından dönüştürmüştür. Bu dönüşüm sürecinin önemli bir ayağı da müzelerde bilgi yönetim işlem ve hizmetlerinde yaşanmıştır. Gelinen noktada müzelerin sahip olduğu bilgi, belirli standartlar çerçevesinde düztr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record