• Psoriasiste Lipocalin 2 Spesifik Reseptörünün Immünohistokimyasal Olarak Saptanması 

      Sayar, Hamide; Özyurt, Kemal; Karabulut, Şefika; Doğan, Perihan Özlem; Seringeç, Nurten; Silay, Emin (2015)
      Amaç: Serum Lipokalin 2 (LCN2) seviyelerinin psoriasiste artmış inflamasyon için bir genel belirteç olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, LCN2’nin psoriatik lezyonlardaki reseptör düzeyini araştırmayı amaçladık. Yöntemler: ...