Show simple item record

dc.contributor.advisorCangöz, Banutr_TR
dc.contributor.authorErtan, Özlemtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:07:26Z
dc.date.available2015-10-14T13:07:26Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1290
dc.description.abstractThe main aim of this study is to investigate the effects of automatic attention in the context of facial attractiveness, perceptional load and cue type on the change detection performance.Firstly, a photo set has been created. 186 volunteer students (120 female, 66 male) were photographed with neutral expression. All faces were edited in a fixed size and grayscale, and left symmetrical and right symmetrical face versions were created by taking mirror images. All faces including the original faces were rated by 34 female and 33 male students in terms of being neutral and levels of attractiveness on a seven-point Liker scale. Eventually, Face Photos Set which consists of 52 photographs (13 images for each group) have been created.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectFace attractivenesstr_TR
dc.titleOtomatik Dikkatin Değişim Saptama Performansı Üzerindeki Etkisinin Yüz Çekiciliği Bağlamında İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/1650tr_TR
dc.bolumPsikolojitr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın temel amacı, yüz çekiciliği bağlamında ele alınan otomatik dikkat, algısal yük ve ipucu türünün değişim saptama performansı üzerindeki etkisini incelemektir.Öncelikle bir Yüz Fotoğrafları Seti oluşturulmuştur. Setin oluşturulması aşamasında 120 si kadın 66 sı erkek 186 gönüllü öğrencinin nötr ifadeli vesikalık fotoğrafları çekilmiştir. Sabit bir boyutta gri tonlamalı (siyah-beyaz) olarak düzenlenen tüm yüzlerin sağ ve sol ayna görüntüleri alınarak sağ simetrik ve sol simetrik versiyonları oluşturulmuştur. Tüm fotoğraflar 34 kadın ve 33 erkek öğrenci tarafından nötr olma durumu ve çekicilik düzeyi açısından 7 li Likert tipi ölçekle değerlendirilmiştir. Sonuçta her grupta 13 er adet olmak üzere çekici kadın, çekici erkek, orta düzey çekici kadın ve orta düzey çekici erkek bağlamında 52 fotoğraflık yüz fotoğrafları seti oluşturulmuştur.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record